Modlitwa

 

Owca albo wilk - 7 VII 2013

06 lip 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

14. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk, 10, 1-12. 17-20

Św. Łukasz opisuje rozesłanie przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch uczniów. Prawdopodobnie obok Dwunastu Apostołów byli to wszyscy uczniowie, jakimi w tym czasie Jezus „dysponował”. Wydarzenie to pokazuje, że każdy człowiek, niezależnie od swojego stanu, jest wezwany i posłany do głoszenia Dobrej Nowiny. Tutaj nikt nie może się czuć zwolniony z tego wezwania i zrzucać odpowiedzialności na innych. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie posłanym.

Rachab

24 cze 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie dwu wywiadowców, dając im polecenie: „Idźcie i obejrzyjcie okolicę Jerycha”. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rachab i udali się tam na spoczynek.

Samotność i wspólnota

24 cze 2013
ks. Jerzy Sermak SJ

Wydaje się, że dzisiaj bardzo mocno podkreśla się wspólnotowy wymiar życia człowieka, pomniejszając czy wręcz lekceważąc prawdę o niepowtarzalności każdego. Jak zadbać o równowagę tych dwóch form bycia człowieka? (Józef )

Wierzący może więcej

24 cze 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Benedykt XVI w liście Porta fidei zachęca do ponownego poszukiwania i odkrywania sensu, piękna i sił wiary (nr 4). Ogłoszony w tym liście Rok Wiary ma być czasem odnajdywania radości w wierze i entuzjazmu w jej przekazywaniu (nr 7). Przyjście Jezusa Chrystusa na świat, Jego Osoba, każde słowo i czyn miały za cel obudzić wiarę w człowieku. Jezus wie, że jest ona jedną z najpotężniejszych sił drzemiących w sercach mężczyzn i kobiet.

Radykalizm a kultura - 30 VI 2013

24 cze 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

13. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 9, 51-62

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa w opozycji do uczniów, którzy szczerze wyrażają swe pragnienia: zniszczenie miasta, pójście za Mistrzem, pogrzebanie ojca, pożegnanie z bliskimi. Jezus poleca coś przeciwnego: powstrzymuje, odradza, wzywa do gorliwości.

Sondaż na temat Jezusa - 23 VI 2013

18 cze 2013
ks. Stanisław Groń SJ

12. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 9, 18-24

Jezus zapytał swoich uczniów: Za kogo uważają Mnie tłumy? A później zadał pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie?

Wierzący może więcej

10 cze 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Benedykt XVI w liście Porta fidei zachęca do ponownego poszukiwania i odkrywania sensu, piękna i sił wiary (nr 4). Ogłoszony w tym liście Rok Wiary ma być czasem odnajdywania radości w wierze i entuzjazmu w jej przekazywaniu (nr 7).

Cierpienie i miłość - 16 VI 2013

10 cze 2013
ks. Stanisław Biel SJ

11. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 36 – 8, 3

Jezus chętnie się zgadzał, by kobiety uczestniczyły w Jego wędrówce i nauczaniu. Łączyła Go z nimi osobista więź. Pozwalał, by opiekowały się Nim i usługiwały Mu. Szacunek, delikatność, takt i uczucia Nauczyciela widoczne są szczególnie wobec kobiet zagubionych moralnie. Jezus nie potępiał kobiet upadłych, ale pozwalał im na nowo zrozumieć i odkryć własną godność, wyzwalał w nich miłość i czynił swoimi wiernymi uczennicami.

Wdowa z Nain - 9 VI 2013

04 cze 2013
ks. Artur Wenner SJ

10. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 11-17

W historii cudu w Nain zwykle zwraca się uwagę na fakt wskrzeszenia przez Jezusa zmarłego młodzieńca, co jest niewątpliwie wielkim czynem Bożym. Mamy w Ewangelii jeszcze dwa takie opisy: wskrzeszenie córki Jaira i Łazarza.

Daleki czy bliski? - 2 VI 2013

31 Maj 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

9. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 7, 1-10

W czasach Jezusa Kafarnaum było miastem nadgranicznym, w którym Nauczyciel chętnie przebywał. Tutaj spotkał celnika Mateusza, uzdrowił teściową Piotra, paralityka, którego opuszczono przez dach. Pomimo wszystkich znaków, jakich Pan dokonał, miasto pozostało „niewzruszone” nauką Jezusa. W miejscu tak małej wiary pojawia się jednak „perełka”, która wywołuje Jego zachwyt.

Strony