Ważniejsi niż wróble - 22 VI 2014

20 cze 2014
ks. Stanisław Groń SJ
 

12. Niedziela zwykła
Ewangelia: Mt 10, 26-33

Jezus mówi: Nie bójcie się! Jednak człowiek się lęka i strach towarzyszy mu w życiu, nierzadko nawiedza go paraliżujący niepokój. Wielu żyje, lękając się o dziś i o jutro. Pytają, niepewni, jak będzie wyglądał ich byt materialny, rodzina, Ojczyzna? Lęki i obawy powstają też za sprawą grzechu bliźnich, którzy naruszają nasze bezpieczeństwo.

Bóg w Biblii wiele razy mówił, aby człowiek się nie bał, i ukazał nam powody, żeby przestać się bać. Wielu najbardziej boi się śmierci, a wszystkie inne lęki w obliczu tego wydarzenia są małe. Jezus mówi: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bo nikt na świecie nie jest w stanie zabić waszej duszy. Chrystus objawia życie po śmierci i odkrywa plan Ojca względem nas: Spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo! Jesteśmy dziećmi Boga, ważniejsi od wróbli, o które On się troszczy. Jeśli Bóg troszczy się o wróble, to o ileż bardziej o ludzi! Wrogowie Jezusa na ziemi mogą nam zabrać wszystko, lecz nie mogą wyrwać nas z Jego Królestwa. On będzie nas bronił, bo jesteśmy Jego dziećmi. Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat! W tym jest nadzieja i na nasze ostateczne zwycięstwo. Jezus doświadczył śmierci i pokonał ją, a Jego zmartwychwstanie jest rękojmią naszego zwycięstwa.

Zaczerpnijmy z Jezusowych słów moc do podjęcia naszych codziennych obowiązków, abyśmy nie lękali się o dziś i o jutro, bo jesteśmy uczniami Pana, który zwyciężył świat! Czy moja wiara usuwa lęk i dodaje mi odwagi? Jak przyznaję się do Jezusa?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
www.zycie-duchowe.pl
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ

Warto odwiedzić