Modlitwa

 

Wstań i chodź - 19 II 2012

17 lut 2012
ks. Stanisław Biel SJ

7. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 2, 1-12

Uzdrowienia i cuda były częścią misji Jezusa na ziemi. Jednak nie każdy, kto Go spotkał, został uzdrowiony. Nie wystarczy przyjść do Jezusa; potrzeba również silnych pragnień, ale też inwencji, trudu, działania. W Kafarnaum taką inwencją i fantazją oraz wiarą posłużyli się przyjaciele paralityka. Uczynili wyłom w dachu (wykonanym z sitowia i gliny) i przez otwór spuścili chorego na łożu do środka pomieszczenia, w którym nauczał Jezus.

Św. Klaudiusz de la Colombière - pieśń

13 lut 2012
Stanisław Ziemiański SJ

1.
Święty Klaudiuszu de la Colombière,
Tyś był Bożego Serca apostołem.
Do Ciebie płyną modły nasze szczere,
Gdy dziś Cię czcimy wraz z całym Kościołem.

Rana miłości

10 lut 2012
s. Małgorzata Pagacz

Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, wpisuje się w trwający nieprzerwanie od wielu wieków ciąg czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. Serce Jezusa, Tyś jedynym moim celem. Tyś moim skarbem i moim wszystkim – pisała w swoich Rozmyślaniach (Pniewy 2000, t. 1 i 2).

Dotknięcie Jezusa - 12 II 2012

10 lut 2012
ks. Artur Wenner SJ

6. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 40-45

Biblijni trędowaci niekoniecznie byli chorzy na trąd we współczesnym znaczeniu. Prawdopodobnie tym określeniem obejmowano różne schorzenia skóry, które nieraz ustępowały. Człowiek uznany przez kapłana za trędowatego musiał opuścić wspólnotę. Od tej chwili był traktowany jako człowiek nieczysty, z którym nie wolno się było zadawać. „Trędowaci” zatem musieli trzymać się z dala od „normalnych”, czyli zdrowych ludzi. To właśnie wykluczenie, izolacja były nieraz czymś znacznie gorszym niż sama choroba.

Gdzie jest Bóg? - 5 II 2012

02 lut 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

5. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 29-39

Św. Marek opisuje różne miejsca przebywania Jezusa. Początkowo modli się w synagodze, z której udaje się do domu apostoła Piotra, bliskiego współpracownika. Następnie uzdrawia ludzi zgromadzonych przed jego domem, później oddala się na pustynię, aby się modlić, wreszcie odwiedza sąsiednie miejscowości i chodzi po całej Galilei.

Spotkanie - 29 I 2012

22 sty 2012
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

4. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 1, 21-28

Jezus nieustannie naucza. Tylko w ten sposób może skłonić słuchaczy, by przyjęli dobrowolnie dary, które Trójca Święta chce im ofiarowywać.

Kim mnie uczynisz, Panie? - 22 I 2012

19 sty 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Po uwięzieniu Jana Chrzciciela Jezus rozpoczął nauczanie, zapraszając do nawrócenia i do wiary w Jego przepowiadanie. Nawrócenie oznaczać musi mocniejsze wpatrywanie się w Jego miłujące oblicze, by z tego wpatrzenia czerpać moc do przemiany życia. Jeśli przez nawrócenie rozumiemy bardziej jakąś formę pracy nad sobą, to grozi nam, że będziemy bardziej zajmować się sobą i samodoskonaleniem niż Osobą Jezusa! I to zaowocuje ubocznymi skutkami w postaci zapatrzenia się w siebie, prowadzącego najczęściej do samouwielbienia.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18 sty 2012
Redakcja

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy!
Ty przez sługę swego Jana Beyzyma
okazywałeś miłosierdzie
i pocieszenie trędowatym,
najnieszczęśliwszym
spośród nieszczęśliwych,
opuszczonym i odepchniętym,
odgrodzonym od społeczności ludzkiej
murem lęku i pogardy.

Litania do bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

18 sty 2012
Redakcja

Kyrie, eleison.
Chryste, eleison.
Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Królestwo Boże jaśnieje w ukryciu

15 sty 2012
Henri de Lubac

To, co zasadnicze, nie bywa tematem dysput. Chrześcijańska żywotność jest o wiele mniej zależna w każdej epoce od tego wszystkiego, co jest dyskutowane, dokonywane lub co wietrzeje na scenie świata, niż można by przypuszczać. Pod powierzchnią politycznych niepokojów, poruszeń opinii, ideowych prądów i kontrowersji, z dala od rogów ulic i publicznych placów, wymykając się badaniom i ankietom, trwa życie – ciągle przekazywane i odnawiane – w zasadzie niemożliwe do ocenienia dla zewnętrznego obserwatora.

Strony