Świadkowie Słowa - 27 I 2013

25 sty 2013
ks. Marcin Gałka SJ
 

3. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Ewangelista Łukasz w dzisiejszej Ewangelii zwraca się do Teofila – jak i do nas – abyśmy się stali aktywnymi współświadkami żywego i skutecznego Słowa, które nie tylko przyjmuje się na zasadzie „zasłyszenia”, ale trzeba wprowadzać je w czyn (Jk 1, 22-25).

Jezus przychodzi do Nazaretu w Galilei. Choć ten fragment Ewangelii kończy się zachwytami osób, które w synagodze słuchały słów Jezusa, dalszy ciąg wyraźnie mówi o dużym niezrozumieniu Jezusa (Łk 4, 24; Mt 13, 57). Dramaturgii dodaje stwierdzenie Ewangelisty, iż jest to miejsce, w którym się wychował, zatem szczególnie wśród swoich powinien cieszyć się szacunkiem. Ludzie w synagodze od słuchania Jezusowych słów pełnych wdzięku przechodzą w jednym momencie do wątpienia o Nim (Łk 4, 22). To doświadczenie przypominające tłumy w Jerozolimie najpierw witające Jezusa: Hosanna (Mk 11, 9-10), a później w tym samym tygodniu krzyczące: Ukrzyżuj Go! (Mk 15, 13-14) – miało już na samym początku działalności Jezusa, jak interpretują egzegeci, symbolizować Jego często niezrozumianą, ale zbawczą misję (J 1, 11-12). Wydaje się więc, że mieszkańcy Nazaretu wcześniej usłyszawszy, iż jest On wysławiany przez wszystkich (Łk 4, 15) chcieli tego samego doświadczyć u siebie, czyli w zasadzie „dopasować Jezusa” do swoich zamierzeń, zamiast szukać zrozumienia sensu słów, które Pan do nich wypowiada.

Co zatem stanowi centrum misji Jezusa? Przede wszystkim jest to misja w mocy Ducha, do której wyraźnie nawiązuje w kontekście cytatu z Izajasza, dlatego jest również kontynuacją zbawczego działania Boga. Jest to misja „niesienia dobrej nowiny ubogim, więźniom i uciśnionym – wolności, a niewidomym – przejrzenia”, oraz obwoływania „roku łaski od Pana” (Iz 61, 1n). Każdy z nas może się więc zastanowić, czy i ja chcę współuczestniczyć w tej misji Jezusa we współczesnym świecie, szczególnie w obecnym Roku Wiary i Nowej Ewangelizacji?

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Artur Wenner SJ

Warto odwiedzić