Modlitwa

 

Jezus i ja - październik 2009

01 paź 2009
Lucjan Miozga

Nie mów: "Jestem młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.

Słowo Życia - wrzesień 2009

01 wrz 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

6 września 2009 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Oto sam Bóg przychodzi, aby nas zbawić!

I czytanie (Iz 35, 4-7): To poetycka wizja zbawienia, którego dokona osobiście sam Bóg: On sam przychodzi, by was zbawić. On sprawi, że przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, trysną zdroje wód na pustyni, strumienie na stepie, spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód. Nie będzie to jednorazowy akt stwórczy - powołujący do istnienia nowego człowieka i nową ziemię - przyjście Boga, dzieło zbawiania i uzdrawiania będzie się dokonywało stopniowo. 

Jezus i ja - wrzesień 2009

01 wrz 2009
Lucjan Miozga

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Słowo Życia - sierpień 2009

01 sie 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

2 sierpnia 2009 - XVIII NIEDZIELA
"Jam jest Chleb Życia"

I czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15): Synowie Izraela wracają z niewoli egipskiej. Są wolni. Cuda i znaki przekonują ich, że Bóg idzie z nimi i jest blisko. Ale coraz boleśniej dokuczają im trudy pielgrzymowania przez pustynię. Tęsknią za garnkami mięsa i za chlebem do syta. Grozi im śmierć z głodu. I znowu Bóg czyni dla nich wielki cud: oto wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a rano razem z rosą opada na ziemię - manna, pokarm z nieba, chleb niebieski.

Słowo Życia - lipiec 2009

01 lip 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

5 lipca 2009 - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Prorok lekceważony

I czytanie (Ez 2, 2-5): Bóg zwraca się do proroka Ezechiela: Synu człowieczy - mały, biedny człowiek zostaje powołany na rzecznika Boga, który go posyła do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali, występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego, do ludzi o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach.

Słowo Życia - czerwiec 2009

01 cze 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

7 czerwca 2009 - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
Kościół i chrzest tajemnicą Ojca, Syna i Ducha Świętego

I czytanie (Pwt 4, 32-34. 39-40): Mojżesz z całą mocą podkreśla, że Bóg jest jeden: na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego Boga. Ten Bóg nie jest w sobie na wieki zamkniętą tajemnicą. Od samego początku kieruje swe Słowo do stworzonego przez siebie człowieka. W Słowie, które wychodzi z ust Boga, jest moc Jego Ducha: głos Boży w ogniu, znaki, cuda, przerażające dzieła jego ramieniem uczynione w Egipcie. W tych określeniach dostrzegamy wyraźne przebłyski tajemnicy Trójcy Świętej: Bóg - Słowo - Duch.

Słowo Życia - maj 2009

01 Maj 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

3 maja 2009 - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Kamień Węgielny i Dobry Pasterz

I czytanie (Dz 4, 8-12): Piotr i Jan uzdrowili chorego człowieka w imię Jezusa Chrystusa i z tego powodu są przesłuchiwani przed Sanhedrynem. Św. Piotr nie występuje we własnej obronie, ale zwracając się do całego narodu głosi Jezusa ukrzyżowanego i uwielbionego. Mówi, że to cudowne uzdrowienie jest znakiem, iż Chrystusa Nazarejczyka, którego wyście ukrzyżowali, Bóg wskrzesił z martwych. Wyście Go odrzucili, ale Bóg uczynił Go Kamieniem Węgielnym - który podtrzymuje i scala całą budowlę, to znaczy lud Boży, Kościół, całe nowe stworzenie. I dlatego nie ma w żadnym innym zbawienia - tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie.

Słowo Życia - kwiecień 2009

01 kwi 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

5 kwietnia 2009 - NIEDZIELA PALMOWA
Jezus - Sługą cierpiącym i Panem

Procesja
Jezus przyszedł po to, by wszystko, co zniszczyła pycha i nieposłuszeństwo szatana i Adama, naprawić pokorą, posłuszeństwem i uległością Ojcu - aż do wydania samego siebie na śmierć. Jest ubogi i pokorny. Jego tryumfalny wjazd do Jerozolimy - wśród okrzyków "Hosanna!" - tego nie zmienia, bo przecież wjechał On do tego miasta na osiołku, a nie na koniu czy rydwanie, a tłumy krzyczące: "Hosanna!", czyli: "Zbaw nas!", szybko zamienią ten okrzyk na: "Ukrzyżuj!".

Słowo Życia - marzec 2009

01 mar 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

1 marca 2009 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Miłosierdzie Boga trwa na wieki

I czytanie (Rdz 9, 8-15): Grzech, popełniony u początku dziejów, opanował ludzkość - nad światem zawisł wyrok Boży. Potop mógł oznaczać koniec życia na ziemi. Ale o losach ludzkości decyduje miłosierdzie Boga i Jego miłość, która trwa na wieki. Potop kończy się przymierzem, które Bóg zawiera z ziemią, człowiekiem i wszystkimi istotami żywymi - na wieczne czasy. To zapowiedź nowego etapu historii zbawienia. Na jej spełnienie ludzkość czekała bardzo długo.

Słowo Życia - luty 2009

01 lut 2009
ks. Tadeusz Loska SJ

1 lutego 2009 - IV NIEDZIELA ZWYKŁA
"Będziesz słuchał proroka, którego wzbudzę pośród braci twoich"

I czytanie (Pwt 18, 15-20): Gdy Bóg sam przemawia pośród wielkiego ognia, lud drży ze strachu i prosi:Niech już więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego. Bóg przyznaje mu rację i obiecuje, że wzbudzi proroka podobnego do Mojżesza. Przez niego będę mówił. W jego usta włożę moje słowa.

Strony