Modlitwa

 

Natrętna łaska - 20 X 2013

18 paź 2013
ks. Stanisław Biel SJ

29. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Bohaterami przypowieści Jezusa są dwie przeciwstawne postacie. Pierwszą jest sędzia. Człowiek ów jest praktycznym ateistą, nie liczy się z Bogiem ani przykazaniami. W konsekwencji nie liczy się z ludźmi. Jego bezbożność znajduje odbicie w życiu moralnym. Jest zimny, cyniczny i nieczuły wobec cierpienia, bólu i łez. Nie interesuje go sprawiedliwość ani cierpienie człowieka niesłusznie skrzywdzonego. Niesprawiedliwy sędzia odzwierciedla ludzką ciemną stronę życia.

Uzdrowieni - 13 X 2013

07 paź 2013
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Sytuacja człowieka trędowatego była nie do pozazdroszczenia: nie tylko cierpiał na chorobę, która niszczyła jego ciało, ale i w swej duszy doświadczał katuszy. Pozbawiony normalnych relacji, musiał bowiem trzymać się z dala od zdrowych ludzi, doświadczał także bólu osądu ludzkiego.

Co pozostanie we mnie?

07 paź 2013
Mikołaj Świerad

Do 24 listopada zostało jeszcze trochę czasu. Jeśli zacząć od razu, zdążymy jeszcze w Roku Wiary uczynić coś dobrego dla siebie. Ciągle mamy szansę być bliżej Boga.

Społeczny wymiar grzechu

03 paź 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Zdobycie Jerycha przez Izraelitów odsłania jeszcze jeden, często zapominany duchowy wymiar naszego życia i postępowania. Nikt nie jest samotną wyspą. Od poczęcia po wieczność żyjemy w relacjach międzyosobowych.

Ziarnko gorczycy - 6 X 2013

03 paź 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

27. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Bóg napisał dwie „księgi”: jedną jest Biblia, drugą świat stworzony. Przez te „księgi” przemawia do każdego człowieka. Jedną tworzą litery i słowa, drugą rzeczy. Nie wszyscy znają i czytają Pismo Święte, ale przed każdym otwiera się świat stworzony, który możemy czytać.

Antyfona do Serca Jezusowego

24 wrz 2013

Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu;
naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty,
ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy!

Usłyszeć głos Jezusa

24 wrz 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Jezus mówi: Moje owce słuchają mego głosu. Co to znaczy słuchać głosu Jezusa? Kiedy dosłyszałem Jego głos? On przecież jest już „po prawicy Ojca”. Brzmienie głosu Jezusa z Nazaretu już dawno ucichło w czasie i przestrzeni. Tego historycznego głosu już nigdy nie usłyszymy. Oczywiście, pozostał zapis tego, co Jezus mówił i czynił.

Umarłym nie uwierzą - 29 IX 2013

24 wrz 2013
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

26. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Przypowieść o Łazarzu i bogaczu bardzo ekspresyjna, dynamiczna doczekała się w historii malarstwa wielu ujęć, ale tylko początkowej sceny. Radykalność sytuacji po śmierci niepokoi i raczej nie zachęca miłośników sztuki do „podziwiania” bogatego człowieka w piekle.

Świadectwo

17 wrz 2013
Ojciec Jerzy

Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. J 5, 31-32

Obrotny i pomysłowy rządca - 22 IX 2013

17 wrz 2013
ks. Stanisław Groń SJ

25. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Dziwimy się, dlaczego właściciel majątku pochwalił nieuczciwego rządcę, który go oszukał i popełnił nadużycia? Gdy zarządca dowiedział się, że nie będzie mógł kierować majątkiem swego pana, pytał siebie: Co ja pocznę? Mógł z pewnością zacząć uczciwe życie, ale to mu nie odpowiadało, a honor nie pozwalał żebrać.

Strony