Modlitwa

 

Obraz Serca Bożego z krakowskich Łagiewnik

11 wrz 2013
s. Ancilla Miąsik ZMBM

Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka (1814-1881), Założycielka Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, powróciwszy latem 1862 r. z Laval we Francji, skąd zaczerpnęła wzory pracy apostolskiej od Matki Teresy Rondeau, postanowiła otworzyć pierwszy Dom Miłosierdzia w Krakowie. Opatrzność jednak skorygowała te plany, gdyż Matka napotkała na odmowę fundacji na terenie zaboru austriackiego.

Radość ojca - 15 IX 2013

11 wrz 2013
ks. Stanisław Biel SJ

24. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 15, 1-32

Zachowanie ojca z przypowieści o marnotrawnym synu nacechowane jest uczuciem, czułością, dobrocią, miłością, miłosierdziem. Gdy młodszy syn odchodzi i roztrwania majątek, ojciec tęskni, oczekuje go.

Klątwa

06 wrz 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Izraelici zajęli Jerycho i na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły. Joz 6, 20b-21

Radykalizm Ewangelii - 8 IX 2013

05 wrz 2013
ks. Artur Wenner SJ

23. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 14, 25-33

Najlepszym komentarzem do Ewangelii tej niedzieli są słowa Jezusa do Kościoła w Laodycei: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! (Ap 3, 15).

Papieska prośba o modlitwę o pokój w Syrii

03 wrz 2013
ks. Stanisław Groń SJ

Papież Franciszek prosi wszystkich wierzących i osoby miłujące pokój, o modlitwę za Syrię. Odpowiedzmy na tę papieską prośbę i jako członkowie Apostolstwa Modlitwy  włączmy się aktywnie w tych dniach i w pierwszą sobotę miesiąca września do ogólnoświatowej modlitwy o pokój w Syrii. Dołączmy także nasz post w tej intencji.

Śledzony - 1 IX 2013

28 sie 2013
ks. Bogdan Długosz SJ

22. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14

Zaproszenie Jezusa do swojego domu, do swojego życia jest ryzykowne szczególnie wtedy, gdy Jego rękami chce się układać własne plany.

Wąska czy szeroka brama? - 25 VIII 2013

22 sie 2013
ks. Stanisław Groń SJ

21. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 13, 22-30

Pokój i podziały - 18 VIII 2013

17 sie 2013
ks. Stanisław Biel SJ

20. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 12, 49-53

Ewangelia Jezusa nie zawsze jest jednoznaczna. Zawiera również paradoksy. Jednym z nich są słowa pozornie podważające jedność i pokój.

Odpoczynek i relaks

07 sie 2013
ks. Jacek Poznański SJ

Wieczny odpoczynek

W naszych praktykach religijnych słowo „odpoczynek” najczęściej słyszymy na… pogrzebach. Wielokrotnie powtarzamy, śpiewając: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Taki odpoczynek to przebywanie z Bogiem w Jego Królestwie. Nie wiemy, na czym ten odpoczynek polega. Na pewno nie jest to jakiś rodzaj leniuchowania. Być może czasem mamy przeczucie tego odpoczynku, gdy pojawia się w nas głębokie pragnienie pokoju, bezpieczeństwa, akceptacji i radości – tego wszystkiego, co daje dojrzała miłość. Ale myślę, że istotą wiecznego odpoczynku możemy żyć i cieszyć się już tutaj na ziemi.

Zdobycie Jerycha

07 sie 2013
ks. Stanisław Łucarz SJ

Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury Jerycha rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. Joz 6, 20

Strony