Spotkanie w Częstochowie

07 sty 2018
ks. Stanisław Groń SJ
 

Doroczne spotkanie formacyjne dla polskich animatorów Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwa Modlitwy) odbyło się w częstochowskim jezuickim Centrum Rekolekcyjnym (21-24 IX 2017 r.).

Mottem przewodnim był cytat z Psalmu 66, 20: Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Przybyło na nie 57 osób z wielu ośrodków w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią na Jasnej Górze, sprawowaną w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W kazaniu został nakreślony program dla czcicieli Maryi: Codziennie staramy się naśladować wiarę i postawy Maryi w odniesieniu do Boga i ludzi. Chcemy być naśladowcami życia Maryi, bowiem prawdziwe oddawanie Jej czci zawsze prowadzi do podejmowania dobrych czynów. Dla wielu z nas Maryja jest wzorem w wierze, ale i pomocą w życiu. Troska o świętość naszej duszy i ciała oraz staranie się o taką świętość u bliźnich jest szczególnym zadaniem każdego czciciela Maryi i członka Apostolstwa Modlitwy.

Z łaską Boga mamy pozbywać się grzechów i uwalniać się od nich. Trzeba także umieć przenieść spokój Maryi i Jej świętość w życie wielu ludzi, zapracowanych, zagonionych, niespokojnych. Wy, animatorzy, pomagacie w tym procesie wyciszenia serca i umysłu wielu wiernym w parafiach, podczas modlitewnych spotkań ognisk AM, prowadzonych adoracji w kościołach i w akcjach pomocowych.

To jest program dla nas, czcicieli Maryi: aby w ciszy dnia i nocy rozmyślać o Bogu i mówić o Nim  innym, aby nasze rozmowy nie były pozbawione tego religijnego tematu. W tym wyraża się nasze podobieństwo do Maryi. Ona uczy nas także, że przy pracy można myśleć o kochanych osobach i dla nich się trudzić. Maryja jest wzorem człowieka pracy, mającego dobrą intencję działania. Możemy się od Niej nauczyć miłości praktycznej, takiej, jaką wykazała na weselu w Kanie Galilejskiej, gdy dostrzegła brak wina. Kaznodzieja podkreślił, że członkom AM obcy musi być egoizm, nie mogą oni nie dostrzegać potrzeb swego otoczenia i żyć, jakby z zamkniętymi oczami na braki i potrzeby bliźnich. Te niedostatki duchowe i materialne my, czciciele Maryi, powinniśmy starać się usuwać wśród bliźnich.

Po zakończonej Eucharystii przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej odmówiono Akt wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.

W kolejnych dniach rozważano przed Najświętszym Sakramentem: Plan Boga wobec człowieka i odpowiedź Piotra daną Jezusowi: Panie, Ty wszystko wiesz. Uczestnicy wysłuchali też konferencji wygłoszonych przez ks. St. Gronia SJ: Mądrość w naszym życiu Codzienne Ofiarowanie; Wydarzenia znaczące w naszym życiu; Ogólnoświatowa Sieć Modlitwy, oraz konferencji ks. Ryszarda Machnika SJ: Święty Józef w Historii zbawienia. Dyrektor jezuickiego Centrum Rekolekcyjnego ks. Artur Wenner SJ przedstawił Metodę w modlitwie oraz Trudności w modlitwie.

Uczestnicy zobaczyli też prezentację o Apostolstwie Modlitwy, internetowe strony Krajowego Sekretariatu AM i „Posłańca Serca Jezusowego”. Ustalono plan Nocnego czuwania w jezuickiej Bazylice NSPJ w Krakowie na rok 2018 z udziałem przedstawicieli AM z różnych ośrodków w Polsce. Zapoznano uczestników z propozycją wydawania biuletynu „Modlitwa i Służba”.

Uczestnicy dzielili się swymi doświadczeniami i refleksjami. Wzięli udział w Drodze krzyżowej i w Apelu Jasnogórskim. Wszyscy wyrażali wdzięczność za wybór miejsca i gościnność Jezuickiego Centrum Rekolekcyjnego. Spotkanie w przyszłym roku zaplanowano na 27-30 września 2018 r. w tym samym miejscu.

 

Warto odwiedzić