Światowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. Apel papieża Franciszka o modlitwę za ten Kościół

24 Maj 2018
Stanisław Groń SJ
 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Pamiętajmy dzisiaj o prośbie Ojca Świętego skierowanej tradycyjnie także do nas. Dnia 24 maja, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, przypada ustanowiony przez Benedykta XVI Światowy Dzień Modlitw za Kościół z Chinach.

W swym liście „do biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, do wiernych Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej” z 27 maja 2007 roku papież Benedykt XVI wyraził uznanie i wdzięczność za mężne trwanie w wierze, mimo wielu trudności i podziałów, stwarzanych w większości przez władze. W tym liście papież wezwał do pojednania pomiędzy Kościołem mającym mandat komunistycznych władz i tym podziemnym, który dochowuje większej wierności papieżowi.

Z okazji dzisiejszego święta Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki wiernych papież Franciszek kieruje apel do wszystkich wiernych o modlitwę za katolików w Chinach. Maryja czczona w tytule Wspomożycielki wiernych jest szczególnie otaczana czcią w sanktuarium w Sheshan koło Szanghaju. Módlmy się za tamtejszych katolików – prosił papież Franciszek. Mówił także: „ Okoliczność ta zachęca nas do duchowego zjednoczenia ze wszystkimi katolikami żyjącymi w Chinach. Modlimy się za nich do Matki Bożej, aby mogli przeżywać swoją wiarę z wielkodusznością i pogodą ducha, aby mogli podejmować konkretne gesty braterstwa, zgody i pojednania, w pełnej komunii z Następcą Piotra. Najdrożsi uczniowie Pana w Chinach, Kościół powszechny modli się razem z wami i za was, abyście nawet pośród trudności mogli nadal powierzać się woli Bożej. Matka Boża nigdy nie przestanie wam pomagać i będzie was strzegła swoją macierzyńską miłością”. Obchodzony dzisiaj Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach ma przybliżyć wszystkim katolikom realia, w jakich żyją ich współbracia w wierze.

Można przyjąć (za KAI), że katolików w ChRL jest od 9 do 12 mln, przy czym według danych oficjalnych liczba ta nie przekracza 6 mln (rządowe Biuro Spraw Religijnych mówi o 5,7 mln). Z kolei azjatycka katolicka agencja prasowa UCA News wymienia liczbę ok. 13 mln katolików, co stanowiłoby 1 procent ogółu mieszkańców Państwa Środka. Rozbieżności w liczbach dotyczą też innych stron życia Kościoła: według bardzo wiarygodnego Ośrodka Badań pw. Ducha Świętego w Hongkongu (HSSC) w Chinach jest 138 diecezji katolickich, w tym 116 „czynnych”, czyli takich, które przejawiają jakąś działalność, i 22 „bierne”, o których nic nie wiadomo. Kontrolowane przez władze Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich i oficjalna, również kontrolowana, Chińska Konferencja Biskupia podają, że w kraju tym jest 97 diecezji. Według HSSC tamtejszy Kościół ma 67 biskupów w Kościele oficjalnym „patriotycznym” i 37 w Kościele „podziemnym”, podczas gdy dane oficjalne mówią o ok. 60 biskupach diecezjalnych i pomocniczych (oczywiście wyłącznie w Kościele „patriotycznym”). Ocenia się, że w Chinach jest ok. 2,6 tys. księży należących do PSKCh i ponad 1,4 tys. „podziemnych”, co dawałoby razem mniej więcej 4 tys. duchownych katolickich w tym kraju. HSSC podaje, że istnieje tam 10 wyższych seminariów duchownych. W 2014 w Kościele chińskim odnotowano nieco ponad 20 tys. chrztów.

 

Warto odwiedzić