Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

23 Maj 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

W dniu 24 maja przypada święto Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, wzywanej i czczonej w tym tytule w narodowym, maryjnym sanktuarium w Sheshan (Szeszan) w pobliżu Szanghaju.

Wizerunek Maryi został namalowany w 1864 r. przez chińskiego brata zakonnego. W 2007 roku, w to maryjne święto papież Benedykt XVI ustanowił dzień szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach. W liście skierowanym do  Kościoła napisał: „Jako Pasterz Kościoła powszechnego pragnę wyrazić żywą wdzięczność Panu za bolesne świadectwo wierności, jakie chińska wspólnota katolicka dawała w okolicznościach prawdziwie trudnych. Równocześnie odczuwam jako mój wewnętrzny i niezbywalny obowiązek i jako wyraz mojej ojcowskiej miłości, konieczność utwierdzania w wierze chińskich katolików i wspierania ich jedności za pomocą środków właściwych Kościołowi.”

Papież Franciszek w tym dniu także zachęca do modlitwy wszystkich wiernych, a w sposób szczególny prosi nas – Członków Apostolstwa Modlitwy, abyśmy pamiętali o naszym zobowiązaniu modlitewnym za katolików w Chinach.

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, wyraźmy swą bliskość z katolikami w Chinach. Ojciec Święty podczas środowej audiencji 22 maja 2019 roku powiedział: „Ta sposobna okazja pozwala mi wyrazić szczególną bliskość i miłość wszystkim katolikom w Chinach, którzy pośród codziennych trudów i prób trwają w wierze, nadziei i miłości.  Umiłowani wierni w Chinach, niech nasza Niebieska Matka pomoże Wam wszystkim być świadkami miłości i braterstwa, zachowując Was zawsze zjednoczonych w komunii Kościoła powszechnego. Modlę się za Was i wam błogosławię.”

Sytuacja Kościoła w Chinach wciąż jest bardzo trudna mimo porozumienia podpisanego w 2018 roku przez Watykan z komunistycznymi władzami m.in. w sprawie mianowania biskupów. Wciąż napływają z tego kraju informacje o prześladowaniu chrześcijan. Niszczone są kolejne świątynie, krzyże i miejsca kultu. Urząd ds. wyznań zakazał m.in. wstępu do kościołów osobom niepełnoletnim. Chiny wciąż znajdują się w czołówce państw, w których najbardziej łamana jest wolność religijna! Módlmy się w tym dniu za chrześcijan z Kościoła podziemnego, który mimo prześladowań, trudności i podziałów dochowuje wierności papieżowi. Prośmy o zaprzestanie represji wobec ludzi wierzących w Chrystusa i o swobodę w wyznawaniu wiary dla wszystkich katolików w Chinach. 

W Polsce pomocą Kościołowi w Chinach zajmuje się Stowarzyszenie Sinicum. Tworzą je przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, księży diecezjalnych oraz osób świeckich. Stowarzyszenie pomaga w kształceniu w Polsce chińskich sióstr zakonnych i kleryków. W dniu 24 maja 2019 r. o godz. 18:00 Stowarzyszenie Sinicum zaprasza na Eucharystię do  bazyliki św. Krzyża w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu.

 

MODLITWA  PAPIEŻA  BENEDYKTA  XVI DO MATKI BOŻEJ Z SHESHAN

Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego i Matko nasza, czczona jako Wspomożycielka Wiernych w sanktuarium Sheshan, na którą spogląda z serdeczną miłością cały Kościół w Chinach, zwracamy się dziś do Ciebie, by błagać o Twoje wstawiennictwo. Spójrz na lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską drogą prawdy i miłości, aby we wszystkich okolicznościach był zaczynem harmonijnego współżycia wszystkich mieszkańców tego kraju.

Swoim Tak wypowiedzianym w Nazarecie sprawiłaś, że odwieczny Syn Boży przyjął ciało w Twoim dziewiczym łonie i dał początek dziełu zbawienia. Miałaś wielki wkład w to dzieło, ponieważ zgodziłaś się, by miecz boleści przeszył Twoją duszę, kiedy stałaś na Kalwarii przy Twoim Synu, który umierał, by człowiek miał życie.

Od tamtej chwili stałaś się w nowy sposób Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują Jezusa Twojego Syna i decydują się iść za Nim, biorąc na ramiona Jego krzyż. Matko Nadziei, która przez ciemność Wielkiej Soboty podążałaś z niezłomną ufnością ku wielkanocnemu porankowi, daj Twoim dzieciom umiejętność odczytania znaków miłującej obecności Boga w każdej sytuacji, nawet tej najciemniejszej.

Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach wśród codziennych zmagań trwają w wierze, nadziei i miłości, aby nie lękali się mówić światu o Jezusie i Jezusowi o świecie. Figura, która wznosi się ponad sanktuarium, przestawia Cię, jak podnosisz w górę swojego Syna, pokazując Go światu z otwartymi w geście miłości ramionami. Pomóż chińskim katolikom, by zawsze byli wiarygodnymi świadkami tej miłości i trwali w jedności ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół. Matko Chin i Matko Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!

 

Warto odwiedzić