Tylko Ty jesteś Jezu dla Narodu Królem

25 lis 2018
Kazimierz Józef Węgrzyn
 

Bóg nas uczy wolności w Nim jest sprawiedliwość
wszyscy jesteśmy równi wobec Bożej miary
dlatego dziś wołamy Jezu zostań z nami
choć często w nas się chwieje słabe drzewo wiary

ale my tylko Tobie ufamy bez końca
Ty byłeś zawsze z nami w najtrudniejszej porze
wiemy jak wielką cenę za nas zapłaciłeś
byśmy żyli w wolności Twego Ducha Boże

nie ma większej radości niż być z Tobą Jezu
w ofierze Twego Ciała w cudzie Twojej Krwi
dotykać Twej miłości w sakramentach wiary
iść z Tobą przez wszystkie najtrudniejsze dni

kto spotkał w życiu Boga już z Nim pozostanie
pełen wielkiej radości że go Bóg otacza
tym wielkim miłosierdziem miłości i mocy
które drogę do nieba prosto nam wyznacza

a kiedy w nas bluźnierstwem rzucają jak błotem
i piszą pełni pychy swoje prawa krwawe
my za Tobą idziemy z krzyżami Ojczyzny
i wołamy Tyś Jezu Prawdą oraz Prawem

Ty nas wiodłeś przez wieki swoim miłosierdziem
gdyśmy dźwigali naszą wolność z bólem
bo to Ty byłeś z nami w każdym polskim krzyżu
tylko ty jesteś Jezu dla Narodu Królem!

 

Warto odwiedzić