Długa droga AM przez historię i współczesna misja w Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej

15 mar 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie  i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. 
2 Kor 2, 14

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, w roku 2019 świętujemy jubileusz 175. rocznicy powstania w Kościele tego papieskiego dzieła. Jego założycielem był  francuski jezuita i pisarz katolicki ks. Franciszek Gautrelet (1807-1886). On to w domu formacji młodych jezuitów w Vals na południu Francji zainicjował powstanie Apostolstwa Modlitwy. Obecnie wspólnota ta przypomina krzew ewangeliczny, który kiełkując z małego ziarna gorczycy, rozrósł się wielce. Przez te 175 lat zawsze ofiarnie służyła modlitwą Kościołowi i aktualnemu papieżowi. Z naszej inicjatywy powstały też materialne dzieła służące wiernym, by tylko wspomnieć w wymiarze polskim krakowską Bazylikę Serca Jezusa, zbudowaną w latach 1909-1912 czy miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego”, wydawany od 1872 roku do roku 2017, i Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, założone w 1872 roku. Były też inne inicjatywy duchowe, jak chociażby to najbardziej znane i trwające do dzisiaj Poświęcenie Rodzin Bożemu Sercu. Od czasu powstania Apostolstwa Modlitwy we Francji w 1844 roku wsparciem modlitewnym objęło ono już 13 papieży, modląc się w comiesięcznych papieskich intencjach.

Apostolstwo Modlitwy to duchowa droga trwająca już prawie dwa wieki w Kościele i podróż  misyjna wspólnoty modlących się kobiet i mężczyzn na całym świecie. Nasza misja to także pogłębienie wiary każdego z członków i jej szerzenie wśród współczesnego świata. W ten sposób pomagamy Kościołowi powszechnemu. Chcemy przy okazji obecnego jubileuszu wyrazić naszą wdzięczność modlitewną wszystkim, którzy już odeszli do Boga, a byli w naszych szeregach. Niech miłosierny Bóg będzie dla nich nagrodą.

Nasz światowy jubileusz obchodzić będziemy w Rzymie 28 czerwca 2019 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. W tym dniu przedstawiciele Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych spotkają się z papieżem Franciszkiem w Watykanie, w Auli Pawła VI, w godzinach od 10.00 do 12.30. Wtedy wspominać i celebrować będziemy nie tylko naszą piękną historię, tj. czas przeszły, ale przede wszystkim świętować będziemy radośnie naszą teraźniejszość, odnosząc się przede wszystkim do przyszłości, tj. do zapoczątkowanego 10 lat temu już w wielu krajach procesu odnowy Apostolstwa Modlitwy. Rozpoczął go Generał Towarzystwa Jezusowego o. Adolfo Nicolás SJ. W 2014 roku papież Franciszek zatwierdził nasz program formacyjny Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, a w roku 2018 nowe Statuty.

W tę uroczystość w rzymskim kościele del Gesù o godz. 19.00 celebrowana będzie Eucharystia z udziałem obecnego Generała Towarzystwa Jezusowego o. Arturo Sosa SJ oraz Dyrektora Generalnego, francuskiego jezuity, o. Frederica Fornosa. W sobotę 29 czerwca, w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ojciec Generał spotka się z dyrektorami krajowymi i koordynatorami AM, a o godz. 19.00 – z młodymi z ERM-u. Proszę wszystkich, aby - jeśli to możliwe - w uroczystość Serca Pana Jezusa w swoich parafiach włączyli się w ten jubileusz, uczestnicząc w Eucharystii.

W Polsce, w Krakowie, w Bazylice Serca Bożego, 28 czerwca, podczas dorocznego odpustu Serca Bożego, będziemy duchowo łączyć się z papieżem Franciszkiem i naszymi przedstawicielami obecnymi w Rzymie. Uroczystość w Krakowie poprzedzi trzydniowe przygotowanie (o godz.18.00 Msza św. z nauką), prowadzone przez krajowego dyrektora AM ks. Stanisława Gronia SJ.

Nasz jubileusz 175 lat Apostolstwa Modlitwy obchodzić będziemy przede wszystkim w Częstochowie, w jezuickim domu rekolekcyjnym podczas naszego dorocznego spotkania dla Animatorów (26 - 29 września 2019 r.). Uczestniczyć w nim będzie Dyrektor Generalny z Rzymu o. Frederic Fornos SJ, a Eucharystię rozpoczynającą nasze spotkanie przeżywać będziemy w Kaplicy Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani w czwartek o godz. 19.30. Będzie to wyjątkowa okazja do wyrażenia  wdzięczności Bogu i zawierzenia Jemu naszej przyszłości.

W czasie minionych lat doświadczyliśmy wielu łask od kochającego nas Trójedynego Boga. Zawsze odczuwaliśmy wstawiennictwo naszych świętych Patronów: Małgorzaty Marii Alacoque, Klaudiusza la Colombière, Franciszka Ksawerego i Teresy z Lisieux.

Odnowione Apostolstwo Modlitwy nosi dzisiaj nazwę „Papieska Międzynarodowa Sieć Modlitwy” i podejmuje te same zadania, szczególnie ewangelizowanie poprzez modlitwę w intencjach papieża, do którego zaproszeni są także wszyscy wierni. W tej nowej formule prowadzi się duszpasterstwo i szerzy duchowość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz podkreśla się  wymiar misyjny i ekumeniczny.

Troska o żywą wiarę i sprawiedliwość głoszona w świecie i pod kierunkiem Ojca Świętego jest istotną częścią naszego wizerunku jako modlącego się Kościoła. Współczesne wyzwania, przed którymi stoimy, są wciąż uaktualniane i rozeznawane. Bóg i Kościół nas potrzebują!

Papieska Światowa Świeć Modlitewna wypracowała już sposoby naszej odnowy, a są one zawarte w programie formacyjnym. Wykazujemy też wzmożone  zaangażowanie w nowoczesne środki przekazu (comiesięczne wideo intencji papieskiej, strony internetowe krajowych Sekretariatów AM, Facebook, Click to Pray Facebook, Twitter, YouTube i Newsletter), które stawiają przed nami nowe wyzwania. Uczymy się i poznajemy, jak dobrze je wykorzystywać w ewangelizacji i w komunikacji z wiernymi. Wciąż potrzebujemy głębokiej wiary, opartej na doświadczeniu Boga działającego w Kościele i w świecie. Musimy uczyć się podtrzymywać naszą nadzieję, umiejętnie wykorzystywać nasze możliwości i energie, aby odnajdywać Boga wraz z innymi i angażować się w dzieło odnowy nas samych, naszych wspólnot i Kościoła – naszej Matki.

Zapoczątkowanie odnowy w naszej instytucji, w świecie i w naszej Ojczyźnie jest dla nas ważne, i w tym czasie szczególnie staramy się radośnie dzielić naszą misją. Jest to wciąż trwające zapraszanie ludzi młodych, dojrzałych i będących w jesieni życia do udziału w naszej modlitwie. Kontynuujemy drogę rozpoczętą we Francji i w tylu krajach świata. Chcemy nadawać nowy kształt Apostolstwu Modlitwy zgodnie z myślą papieża Franciszka, i dlatego zapraszamy do tego dzieła nowych ludzi.

Kochani, Siostry i Bracia w Chrystusie! Czas jubileuszu to nie czas na samozadowolenie czy odpoczynek po licznych pracach i osiągnięciach. Musimy wciąż modlić się i rozeznawać, gdzie jeszcze i jak lepiej służyć Bogu i Kościołowi. Nasz Pan Jezus Chrystus jest wierny w swojej miłości, kocha nas i za to przede wszystkim trzeba nam dzisiaj dziękować.

Nie zaniedbajmy wyjątkowej szansy naszej odnowy, prośmy żarliwie Pana Boga, aby wiele osób, w tym ludzi młodych, włączyło się w naszą misję. Prośmy ufnie, aby Bóg przyjął nasze codzienne ofiarowanie się Jemu, nasze radości, modlitwy, prace i cierpienia. Niech miła Mu będzie nasza modlitwa!

Drodzy w Panu! Nie zapominajmy, że mamy wciąż przymnażać chwałę Bożą i rodzić dobre owoce. W każdym z nas rozlega się okrzyk Boga, który raduje się naszym życiem. On w nas złożył bogactwo talentów i darów. Bóg potrafi zmienić w miłe dla siebie to co mocne w nas i to co kruche. I jak kiedyś, tak i dzisiaj prosi: daj mi serce swoje, niech twe oczy miłują moje drogi (Prz 23, 26).

Zachęcam każdą i każdego z Was do włączenia się ufnym sercem i otwartym umysłem w tę misję. Bóg, Kościół, papież i potrzebujący modlitwy współczesny świat proszą nas o nią i na nią liczą. Bądźmy jej wierni.

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem
krajowy dyrektor Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej w Polsce

 

 

Warto odwiedzić