Modlitwa i Służba - kwiecień 2019 (68)

11 kwi 2019
ks. Stanisław Groń SJ
 

Szczyt liturgii roku kościelnego stanowią trzy dni Wielkiego Tygodnia – święte Triduum Paschalne. Rozpoczyna je Msza Święta Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku, a kończą nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania. Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Wielkanocną. Jest to czas wielkiego świętowania i radości trwającej 50 dni do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. 

Każda z siedmiu niedziel radosnego okresu wielkanocnego nosi nazwę „Niedziela Wielkanocna”. Mamy się wszyscy w tym czasie weselić. To dzień Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstałym Chrystusie. Dzięki sprawowanej liturgii Chrystus jest stale obecny, a wierni spotykają się z Nim i dostępują łaski zbawienia. Dzieło Zmartwychwstania jest dziełem Boga Ojca, dokonanym przez Jezusa Chrystusa, i jest jedną wielką odnową! Śmierć została raz na zawsze pokonana i otwarte zostały dla ludzi bramy życia wiecznego. Nowe życie ofiarowane przez Jezusa jest nam najpełniej udzielane poprzez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej. W Nich najbardziej uobecnia się życie i rzeczywistość Chrystusowego Zmartwychwstania. Dlatego tak ważne jest przystępowanie do Komunii świętej. 

W liturgii tego okresu radosny śpiew Alleluja! często powtarza się, bowiem wszystko tchnie świeżością i radością zwycięstwa Chrystusa.

Drodzy w Panu Bracia i Siostry! Prefacja wielkanocna przypomni nam, że Chrystus przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając,  przywrócił nam życie. W naszej modlitwie doceńmy łaski przedziwnego działania Wszechmogącego Boga i uczyńmy wszystko, aby zgodnie z  duchowością Apostolstwa Modlitwy swe życie zespolić z osobą Jezusa. 

W tegoroczne święta Wielkanocne życzę Wam, aby prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa odnawiała wciąż Wasze życie i napełniała pokojem i mocą Bożą.

 

Warto odwiedzić