Wspólnota, która powstaje

16 cze 2019
Agata Mitev, ks. Jakub Śpiewak SJ
 

Potrzeba Boga i rozmowy z Nim należy do głębokich tęsknot duszy ludzkiej. Modlitwa - jej znaczenie można dostrzec w świetle wiary. Do tego potrzebna jest łaska, a tę wyprosić możemy tylko ufną modlitwą. Jezus powiedział: Beze Mnie nic uczynić nie możecie. Powiedział też: o cokolwiek prosić będziecie Ojca, da wam w imię moje. Dlatego w naszym Ośrodku Milenijnym w Chicago została utworzona grupa Apostolstwa Modlitwy (Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej), która będzie odnawiała i umacniała nasze życie duchowe. Styl naszego apostolstwa jest bardzo prosty i dostępny dla wszystkich. Jego cechą charakterystyczną jest troska o modlitwę, o jej rozwój przede wszystkim u siebie, o pogłębienie zażyłości z Bogiem. Apostolstwo Modlitwy to Ruch który przez swoje modlitwy i czyny miłości współpracuje z Mistycznym Ciałem Chrystusa, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Święty papież Paweł VI zaliczył Apostolstwo Modlitwy do najbardziej zbawiennych instytucji, jakie powstały w Kościele i zachęcał do włączenia się w jego szeregi. Czym ono jest dzisiaj, jak wygląda tutaj...

Oto co napisała jedna z zapisanych do Apostolstwa Modlitwy, pani Agata Mitev:

Świętymi bądźcie, jak Ojciec wasz jest święty. Jesteśmy powołani do świętości, Ojciec nasz chce nas mieć świętymi. Czy ty chcesz być święty? Ale jak zostać świętym? Sam nie dasz rady, ale kto powiedział, że masz to robić sam? Kto zostaje świętym? Ten, kto trwa w Ojcu, a Ojciec w nim. Trwać w nim to karmić się Jego Ciałem w Eucharystii i zachowywać Jego naukę. Trwać na modlitwie to być złączonym z Nim. Z łaski zostaliśmy zbawieni. Spodobało się Panu zbawiać nas we wspólnocie – czy należysz do jakiejś wspólnoty? Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Czy czujesz się częścią wspólnoty Bożej, jaką jest Kościół - Mistyczne Ciało Jezusa?

Apostolstwo Modlitwy zostało wprowadzone do Chicago przez o. Jakuba Śpiewaka SJ dnia 25 września 2018 roku i liczy już około 100 członków. Większość została włączona do AM przez bpa Andrzeja Wypycha, który bardzo się ucieszył z powstania takiej grupy modlitewnej przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym. Jest to wspólnota osób, modlących się w intencjach Ojca Świętego oraz wynagradzających Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Członkowie tej wspólnoty zobowiązani są do odmawiania jednej dziesiątki różańca w intencji papieża oraz dwóch krótkich modlitw – Modlitwy codziennego ofiarowania i Aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Spotykamy się w każdy pierwszy wtorek miesiąca i adorujemy Najświętsze Serce Pana Jezusa, odmawiając Litanię do Serca Jezusa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Nasza grupa modlitewna dopiero się tworzy, ale dotychczas cieszy się dużym zainteresowaniem Polonii i coraz więcej osób się zapisuje.

Oby pragnieniem każdego człowieka było to, by zbliżyć się do Boga, by poznawać Jezusowe przesłanie. Chciejmy widzieć ogrom Jego łask, którymi nieustannie nas obdarza. Doświadczyć tego wszystkiego możemy dzięki codziennej modlitwie, oddając się w opiekę Sercu Pana Jezusa.

Możemy mieć tyle korzyści z modlitwy indywidualnej i wspólnotowej: moc błogosławieństw i łask, pokój serca, zbliżanie się do Pana Boga. Dzięki niej wszystkie nasze ścieżki zaczną się prostować. Duch Święty wypełni pustkę naszego serca, rozpali miłość i przemieni nas w chleb dla zgłodniałych Boga. Zobaczymy siebie samych tak, jak widzi nas Bóg; zobaczymy naszą godność dziecięctwa Bożego i przynależności do naszego Ojca, któremu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Apostolstwo Modlitwy niech będzie pierwszym krokiem (a może już kolejnym) na twojej drodze do naszej wiecznej ojczyzny, do domu Ojca – do Nieba.

 

Warto odwiedzić