Pancerz św. Patryka - modlitwą do Trójcy Świętej w uciążliwych chwilach

18 mar 2022
Redakcja
 

Stara irlandzka modlitwa „Lorica - pancerz” jest przypisywana św. Patrykowi (ok. 385- zm.461) – biskupowi i apostołowi Irlandii. Wyraża ona wiarę w Trójce Świętą i w Jej moc oraz w to, że zjednoczeni z Bogiem możemy pokonać wszelkie zło.

Modlitwa św. Patryka

Powstaję dzisiaj
dzięki potężnej sile wezwania do Trójcy Świętej,
dzięki wierze w Trójcę w Jedności
dzięki wyznaniu jedyności Stwórcy stworzenia.

Powstaję dzisiaj
dzięki mocy narodzin Chrystusa i Jego chrztu,
dzięki mocy Jego ukrzyżowania i Jego pochówku,
dzięki mocy Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
dzięki mocy Jego zstąpienia na Sąd Ostateczny.

Powstaję dzisiaj
dzięki sile miłości cherubinów, w posłuszeństwie aniołów, w posłudze archaniołów,
w nadziei na nagrodę zmartwychwstania, w modlitwach patriarchów,
w przepowiedniach proroków, w głoszeniu słowa przez apostołów,
w wierze wyznawców, w niewinności świętych dziewic, w uczynkach sprawiedliwych.

Powstaję dzisiaj
dzięki sile niebios: światłu słońca, blaskowi księżyca, wspaniałości ognia,
szybkości błyskawicy, prędkości wiatru, głębokości morza,
stabilności ziemi, solidności skały.

Powstaję dzisiaj
dzięki sile Boga, która mną kieruje,
dzięki mocy Boga, która mnie podtrzymuje,
dzięki mądrości Boga, która mnie prowadzi,
dzięki oku Boga, które bada drogę przede mną,
dzięki uchu Boga, które mnie wysłuchuje,
dzięki słowu Boga, które za mną przemawia,
dzięki ręce Boga, która mnie strzeże,
dzięki drodze Boga, która się przede mną rozpościera,
dzięki tarczy Boga, która mnie osłania,
dzięki zastępom Boga, które mnie bronią przed siłami diabła,
przed pokusą występków,
przed każdym, kto mi źle życzy, daleko i blisko, pojedynczo i w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te siły:
niech staną między mną a siłami zła i wystąpią przeciw każdej okrutnej, bezlitosnej mocy,
która szkodzi mojemu ciału i duszy,
przeciw zaklęciom fałszywych proroków,
przeciw mrocznym prawom pogaństwa,
przeciw fałszywym twierdzeniom heretyków,
przeciw przebiegłości bałwochwalstwa,
przeciw urokowi wiedźm, zaklinaczy i czarowników,
przeciw każdej wiedzy, która niszczy ciało i duszę człowieka.

Chryste, chroń mnie dzisiaj
przed trucizną, przed spaleniem,
przed utopieniem, przed ranami,
bym mógł otrzymać nagrodę w obfitości.

Chryste, bądź ze mną, przede mną, za mną,
Chryste, bądź we mnie, pode mną, nade mną,
Chryste, bądź po mojej prawicy, Chryste, po mojej lewicy,
Chryste, bądź gdy leżę, siedzę, i stoję,
Chryste, bądź w sercu każdego człowieka, który o mnie myśli,
Chryste, bądź w ustach każdego człowieka, który o mnie mówi,
Chryste, bądź w oku każdego człowieka, który na mnie patrzy,
Chryste, bądź w każdym uchu, które mnie słucha.

Powstaję dzisiaj
dzięki potężnej sile wezwania do Trójcy Świętej,
dzięki wierze w Trójcę w Jedności
dzięki wyznaniu jedyności Stwórcy stworzenia.

Zbawienie przychodzi od Pana,
zbawienie przychodzi do Chrystusa:
Niech Twoje Zbawienie, o Panie,
pozostanie z nami na zawsze. Amen.

 

Przeczytaj także

Warto odwiedzić