Świętowanie w Rzymie 175. rocznicy powstania AM

11 sie 2019
ks. Marek Wójtowicz SJ
 

W tym roku obchodzimy 175. rocznicę powstania stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy (Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy), które zrodziło się we Francji w 1844 roku. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Rzymie w dniach 28 czerwca 2019 roku, a więc w samą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz 29 czerwca br. w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Miało to więc głębokie duchowe znaczenie, bo przecież członkowie AM, umocnieni miłością Serca Jezusa modlą się w intencjach Kościoła wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Audiencja z papieżem Franciszkiem

W piątek 28 czerwca 2019 roku miało miejsce spotkanie z papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI, do której przybyło ponad pięć tysięcy członków AM oraz reprezentanci Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM). Już z daleka można było zobaczyć ogromne rzesze pielgrzymów zbierających się przy kolumnadzie Berniniego otaczającej plac przed majestatyczną Bazyliką św. Piotra. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa Aula Pawła VI coraz bardziej wypełniała się. Około godziny 10.00 rozpoczęło się nasze świętowanie powitaniem wszystkich uczestników, głównie Włochów przybyłych ze wszystkich regionów Italii (ok. 4 tys.). Delegacje przybyłe z 52 krajów (z obu Ameryk, Oceanii, Europy i Afryki) powitał Dyrektor Generalny AM o. Frédéric Fornos SJ. Ja reprezentowałem Polskę.

Ojciec F. Fornos SJ doceniając wielkie modlitewne dzieło minionych pokoleń, opowiedział o tym, jak z inicjatywy o. Generała Adolfo Nicolasa SJ podjęto trud odnowienia AM, wykorzystując nowe możliwości techniczne, zwłaszcza internet. Tak powstały „Video z papieżem”, comiesięczne krótkie filmy, w których Ojciec Święty Franciszek prezentuje intencje AM na dany miesiąc. W Portugalii zainicjowano propozycję modlitwy „Click To Pray”, dostępną w sieci w różnych językach. Nowe Statuty AM z 2018 roku potwierdzają potrzebę zwiększonej obecności w środkach społecznego przekazu, które mogą być skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji, zwłaszcza pośród ludzi młodych.

O godz. 12.00 witany z wielkim entuzjazmem zebranych przybył do nas papież Franciszek. Przechodził środkiem ogromnej Auli Pawła VI. Ojciec Święty powitany przez Generała Jezuitów Arturo Sosa SJ i o. F. Fornosa SJ wysłuchał kilku świadectw członków AM. Następnie, na samym początku swojego wystąpienia przypomniał, że modlitwa jest sercem działalności Kościoła. Przypomniał nam, że życie w przestrzeni Serca Jezusa przynagla serce każdego z nas, byśmy doświadczeniem tej miłości dzielili się z naszymi braćmi i byli pełni współczucia wobec różnorakiego cierpienia osób, które spotykamy na całym świecie. Mamy nieść światło tam, gdzie są ciemności, nadzieję, gdzie dominuje rozpacz, dar zbawienia, gdzie rozpanoszył się grzech. Będąc w relacji z Sercem Jezusa, doświadczamy w naszych sercach uczuć Pana – powiedział Ojciec Święty Franciszek. Przestrzegł też, żeby dysponując siecią internetu, nie stać się jej niewolnikiem, wpadając w nią. Ta sieć nowych możliwości technicznych powinna służyć przekazywaniu dobrego obrazu i Słowa Jezusa, by złowić do niej nowych uczniów Pana gotowych za Nim podążać z wiarą i radością. Przestrzegał nas także przed aktywizmem, bo bez poświęcenia czasu na modlitwę, nasze działanie nie osiągnie nadprzyrodzonej skuteczności.

Doceniając nowe inicjatywy związane z ożywieniem działalności AM podkreślił, jak ważne jest żywe świadectwo wiary, modlitwy i życia przeżywanego w przestrzeni Jezusowego Serca przez osoby starsze, które w wielu krajach stanowią główny trzon AM. Zaprosił je do przekazywania dalej owoców spotkania z Bogiem młodszemu pokoleniu, zwłaszcza dzieciom, które trzeba uczyć, jak czynić znak krzyża, a także najprostszych modlitw.

Dziękczynna Msza święta

Wieczorem 28 czerwca br. o godz. 19.00 spotkaliśmy się w Bazylice św. Jana na Lateranie, by uczestniczyć we Mszy św. Podczas niej modliłem się w intencji wszystkich członków AM w Polsce, zwłaszcza za Dyrektora AM w naszym kraju, o. Stanisława. Gronia SJ. Mszy św. dziękczynnej za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga w minionych 175 latach przewodniczył Generał Towarzystwa Jezusowego o. A. Sosa SJ. Homilię wygłosił o. F. Fornos SJ. Rozpoczął od przypomnienia cudu, jakiego dokonał Pan Jezus, uzdrawiając paralityka, który od urodzenia nie mógł chodzić, a którego do Niego przyniesiono na noszach (por. Mt 9, 1-8). To wydarzenie ukazuje istotę misji członków AM: mamy nieść modlitwę i pociechę tym wszystkim, którzy są słabi i utracili nadzieję. Kaznodzieja nawiązał też do opisu spotkania zmartwychwstałego Jezusa z Piotrem, podczas którego nasz Pan trzykrotnie pytał Apostoła o miłość. Podkreślił też, że otwarcie naszych serc na Miłość Jezusowego Serca sprawi, iż nasza misja głoszenia Ewangelii słowem i świadectwem życia będzie owocna także dzisiaj we współczesnym świecie.

Spotkanie w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego

Następnego dnia, 29 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 odbyło się spotkanie delegatów z różnych krajów świata. Na początku była okazja do rozmów z przedstawicielami m.in. z Angoli, Australii, Madagaskaru i Francji. Podobne rozmowy prowadziłem również w naszym rzymskim Kolegium św. Roberta Bellarmino SJ, w którym się zatrzymałem na kilka dni. To była bardzo cenna wymiana doświadczeń z różnych kontekstów kulturowych Kościoła i AM.

Na to spotkanie przybył ojciec Generał A. Sosa SJ oraz przedstawiciele naszej Kurii. Ojciec F. Fornos SJ opowiedział o kolejnych inicjatywach odnowionego AM. W języku hiszpańskim został przygotowany specjalny formacyjny materiał video do wprowadzania w życie Drogi Serca. Ojciec Generał potwierdził zaangażowanie naszego zakonu w troskę o dalszy rozwój AM i ERM na całym świecie. Podziękował też wszystkim dyrektorom AM, ich delegatom i osobom świeckim z Sekretariatów Krajowych AM za ich apostolskie zaangażowanie w trosce o Kościół i wspieranie ewangelizacyjnej działalności Ojca Świętego. Był też czas na zadawanie pytań ojcu Generałowi.

Wieczorem, w kaplicy uniwersyteckiej La Sapienza w Rzymie razem z AM świętowała młodzież ERM. Był to czas wspólnej modlitwy, składania świadectw, a także okazja do prezentacji rodzimych kultur uczestników z wielu zakątków świata wyrażonej w śpiewie i tańcu. W radosnej atmosferze zakończone zostało nasze rzymskie dziękczynienie Panu Bogu za to, że nam towarzyszył w tej długiej wędrówce pokoleń niosących pochodnie wiary i modlitwy za Kościół przez minione 175 lat.

Z jeszcze większą aniżeli dotąd gorliwością dzielmy się dalej miłością Jezusowego Serca. Prośmy o to za przyczyną Maryi, Matki Kościoła, która zawsze prowadzi nas do Pana Jezusa.

 

Warto odwiedzić