Spotkanie Dyrektorów AM w Rzymie

28 lis 2015
ks. Marek Wójtowicz SJ
 

W dniach od 30 VII do 3 VIII 2015 r. odbyło się w Rzymie europejskie spotkanie krajowych Dyrektorów Apostolstwa Modlitwy oraz ich współpracowników. Przyjechało na nie ponad trzydziestu uczestników.

Zamieszkaliśmy w domu pielgrzyma przy klasztorze sióstr kamedułek na Awentynie. Program obrad był bardzo wypełniony. W pierwszym dniu spotkania każdy z nas referował, w jaki sposób wcielany jest program Drogi Serca w odnowionym AM.

 

Włochy

We Włoszech wydaje się sporo książek i broszur, plakatów z intencjami na dany miesiąc, poświęconych szerzeniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo dobrze działa tam strona internetowa z propozycjami do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Warto zwrócić uwagę na książkę, która jest komentarzem do Drogi Serca, autorstwa o. Tommaso Guadagno SJ, Dyrektora AM w Italii. Włosi mają długą tradycję owocnej współpracy z różnymi parafiami. Ojciec Tommaso organizuje też modlitewne grupy AM na terenie Rzymu i głosi konferencje na temat odnowy duchowej AM.

 

Portugalia

Proces odnowy AM w tym kraju przebiega bardzo pomyślnie. Obok tradycyjnych wspólnot w wielu parafiach, gdzie członkami są głównie osoby starsze, zaczynają powstawać także grupy młodych, dzięki inicjatywie szeroko rozreklamowanej w mass mediach, która nosi nazwę Click to pray. Jest to zaproszenie do krótkiej modlitwy zaproponowanej w sposób bardzo atrakcyjny. Nawiązano przy tym wiele ciekawych kontaktów z dziennikarzami z telewizji publicznej i radia.

 

Austria

W Austrii członkowie AM starają się dotrzeć do różnych parafii z informacjami na temat odnowionej AM przy okazji rozprowadzania intencji papieskich. Zachęcają też wiernych, żeby duchowo starali się być bliżej ojca świętego, modląc się w intencjach przez niego wyznaczonych. Austriacy z AM regularnie komentują intencje papieskie w katolickim radio Stephansdom.

 

Hiszpania

W jednej z parafii madryckiej zapoczątkowano proces odnowy działającej w niej wspólnoty AM. Dzięki tej inicjatywie rozszerzono działalność ewangelizacyjną także na inne parafie. Działa tam bardzo dobrze strona internetowa AM, dzięki której na bieżąco można przekazywać informacje i propozycje modlitwy pisane w odnowionym duchu i bardziej dostosowane do współczesnej mentalności. Wśród członków AM w Hiszpanii dużą popularnością cieszą się rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.

 

Irlandia

W Irlandii wydaje się w dużym nakładzie Messenger of the Sacred Heart, ok. 80 tys. egzemplarzy. Ma on ogromne oddziaływanie nie tylko w kraju św. Patryka, ale również w USA i w Zambii, gdzie jezuici prowadzą misje. W lipcu 2015 r. zorganizowana została narodowa pielgrzymka AM do sanktuarium maryjnego w Knock Shrine, podczas której wiele mówiono o odnowionej formie AM.

 

Belgia

We francuskojęzycznej części Belgii (Walonia) oraz w Luksemburgu z propozycjami odnowy AM dociera się przez dwa miesięczniki: Magnificat oraz Modlitwa w Kościele. Podobnie jak w Polsce, organizowane są modlitewne czuwania w pierwsze piątki miesiąca z adoracją Najświętszego Sakramentu. Zainteresowanych duchowością AM zaproszono na pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Banneux Notre Dame. W Brukseli na spotkania AM zapraszane są osoby chore oraz ich opiekunowie. Obserwuje się też duże zainteresowanie stronami internetowymi AM w Belgii, na których proponuje się Modlitwę w sercu świata. Odnowioną formę AM popiera biskup Luksemburga, jezuita Jean-Claude Hollerich. Wspólnota AM w Luksemburgu planuje zaprosić członków AM z Portugalii, by zaszczepić na swoim terenie Click to pray dla Portugalczyków mieszkających w Luksemburgu.

 

Francja

We Francji organizowane są skupienia i czuwania w parafiach i w domach rekolekcyjnych na podstawie materiałów AM Droga Serca. Uczestnicy zachęcani są do powierzenia Bogu swoich życiowych ciężarów tak, by mogli zacząć modlić się za świat. Czerpiąc natchnienie z Serca Zbawiciela, wiele osób otwiera się na innych ludzi i za nich się modli. W kraju, w którym powstało AM, organizowane są małe grupy wiernych, którzy podejmują modlitwę w intencjach wyznaczonych przez papieża. Francuzi z AM docierają też do innych grup, zwłaszcza do tych z odnowy charyzmatycznej, by zapoznać ich z naszym sposobem modlitwy.

 

Malta

Także na Malcie AM ma bogatą tradycję współpracy z licznymi parafiami, do których regularnie wysyłane są materiały służące ożywianiu modlitwy. Pomaga w tym także strona internetowa, na której umieszczane są gotowe propozycje do modlitwy w języku angielskim. W tym niewielkim kraju próbuje się też dotrzeć do osób, które w ostatnich latach oddaliły się od Kościoła i zaprzestały religijnych praktyk. Zdaniem o. Raimonda Pace SJ najlepszym sposobem, by do nich dotrzeć, jest okazywanie im miłości i życzliwości, a także cierpliwa modlitwa w ich intencji.

 

Polska

Mówiąc o AM w Polsce, podkreśliłem nasze zaangażowanie na rzecz otwarcia nowych perspektyw AM z wykorzystaniem zarówno Posłańca Serca Jezusowego, jak i nowych możliwości technicznych, w tym internetu. Przedstawiłem potrzebę wypracowania odnowionej teologii Serca Jezusowego, która nawiązywałaby do swoich źródeł w objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque i zapiskach duchowych św. Klaudiusza. Podkreśliłem, że głównym zadaniem członków AM jest posługa duchowego pocieszania w świecie rozbitym przez smutek niewiary.

W drugim dniu spotkania wysłuchaliśmy konferencji o. Ottavia De Bertolisa SJ. Zwrócił w niej uwagę, że w centrum duchowości AM jest Serce Jezusa, który całym swoim życiem ukazał nam miłość Ojca. I choć serce człowieka zdolne jest do okazywania współczucia, zdajemy sobie sprawę także z naszych ograniczeń. Niestety bywa i tak, że nasze serca są ciasne i nie stać nas na wielkoduszność. Dlatego trzeba kontemplować Serce Jezusa, który odkrywa przed nami perspektywę miłości nieskończonej.

Bardzo pięknym przeżyciem była uroczysta Msza w święto św. Ignacego Loyoli (31 VII) w kościele del Gesu. Uczestniczyło w niej ponad 60 jezuitów, a przewodniczył jej Ojciec Generał Adolfo Nicolas. Podczas homilii przypomniał on, że Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu w życiu każdego chrześcijanina. Dzięki tej uroczystej Eucharystii mieliśmy okazję pomodlić się u źródła naszej duchowości, przy relikwiach Ignacego Loyoli. Właśnie ten święty, wzywający nas do nieustannego nawrócenia przez wsłuchiwanie się w słowo Boże i regularną spowiedź, może podpowiedzieć nam, jak owocnie realizować powołanie do dawania chrześcijańskiego świadectwa także na początku XXI w.

 

Warto odwiedzić