Modlitwa i Służba - styczeń 2024 (125)

31 gru 2023
ks. Robert Więcek SJ
 

Przed nami kolejny Rok Pański – 2024 – nie wiemy, co nas czeka, a jednego pewni być możemy, że Bóg jest z nami do ostatniego dnia naszej pielgrzymki.

Witamy drogich Czytelników, bo razem z Wami pragniemy wejść i przejść przez ten rok. Od pierwszego dnia towarzyszy nam Bogurodzica – Matka naszego Pana – Ją uczyniliśmy głównym tematem tego numeru i zobrazowaliśmy w kolorowej wkładce. Ojciec Stanisław Groń SJ przedstawia nam ikonografię Matki Bożej na przestrzeni wieków. W ramach tematyki maryjnej prezentujemy artykuł pt. Bóg zesłał Syna swego, zrodzonego z niewiasty i Maryja - Stolica Mądrości.

Papież Franciszek zaprasza cały Kościół do modlitwy o dar różnorodności w Kościele – chodzi o wspólnoty w Kościele katolickim. Zachęcamy do lektury fragmentu encykliki Benedykta XVI Spe Salvi, ukazujący modlitwę jako szkołę nadziei.

Wobec niepewności, z którą wchodzimy w kolejny rok, jako Patrona miesiąca wskazujemy na Benedykta z Nursji. A w terapii duchowej pomaga nam Habakuk – prorok na złe czasy, który upewnia nas, że Boże przesłanie do ludzi znajdzie zawsze wypełnienie.

Jak co miesiąc dajemy komentarze na każdą niedzielę stycznia. Wspólnota Apostolstwa Modlitwy z Wrocławia dzieli się świadectwem z Dnia Wspólnoty, a papież Franciszek tłumaczy znaczenie radości w ewangelizacji.

Zachęcam do prenumeraty „Modlitwy i Służby”. Dzięki Waszej życzliwości możemy tworzyć i wydawać nasz Biuletyn. Krzewmy pośród naszych bliskich i innych wspólnot intencje papieskie.

Łączymy się z Wami w kolędowaniu i radowaniu się z bożonarodzeniowej tajemnicy.

 

Warto odwiedzić