Modlitwa o odnowę Apostolstwa Modlitwy

03 lut 2012
Redakcja
 

Ojcze, Panie nieba i ziemi,
ponad sto sześćdziesiąt lat temu
rozpaliłeś płomień
w sercach mężczyzn i kobiet.

Płomień, który rozprzestrzenił się na cały świat.
Oni wszyscy rozpaleni byli pragnieniem opowiadania Twej Dobrej Nowiny,
rozgłaszania Twej Ewangelii miłości wszystkim ludziom.

Przybliżając ich serca do Serca Twojego Syna,
uczyniłeś ich Twoimi apostołami przez modlitwę.

Powołałeś ich do służenia
misji Twojego Kościoła
w samym sercu świata.

Dzisiaj my, mężczyźni i kobiety,
należący do Apostolstwa Modlitwy,
nadal płoniemy ogniem Twojej miłości.

W dalszym ciągu chcemy odpowiadać na pragnienia
naszych braci i sióstr na całym świecie.

Weź, Panie, i przyjmij nasze życia.

Wybuchnij w nas na nowo żywym płomieniem,
uczyń nas uległymi wobec Twojego Ducha.

Niech ogólnoświatowa misja modlitwy,
którą nam powierzyłeś,
przyniesie Twoją kochającą Obecność,
dziś i jutro,
do głębi serc ludzkości.

 

Warto odwiedzić