Jubileusz 35-lecia Apostolstwa Modlitwy w Radomiu

29 sty 2016
ks. Stanisław Groń SJ
 

Odrodzone Apostolstwo Modlitwy w Radomiu liczy już 35 lat i ma ponad 400 członków, którzy aktywnie uczestniczą w misji ewangelizacyjnej wspierającej swymi modlitwami i ofiarami Kościół powszechny i lokalny.

Z tej okazji w dniu 18 października 2015 roku została odprawiona w jezuickim kościele p.w. Świętej Trójcy w Radomiu  Msza święta pod przewodnictwem  ordynariusza  diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika, któremu towarzyszyli w koncelebrze prezbiterzy: ks. Jan Noszczak SJ, superior wspólnoty jezuitów, ks. Stanisław Groń SJ, krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy, ks. Krzysztof Fijałkowski SJ, aktualny opiekun AM w Radomiu. ks. Edward Smaga SJ, były opiekun AM w Radomiu, i ks. Tomasz Herc, sekretarz ks. biskupa, oraz ks. Hubert Czuma SJ. Na początku Mszy świętej zostały odczytane okolicznościowe listy: od ojca prowincjała Tomasza Ortmanna SJ oraz krajowego dyrektora Apostolstwa Modlitwy. Kazanie wygłosił Ksiądz Biskup. Uroczystość poprzedziły 3-dniowe  rekolekcje wygłoszone przez jezuitę ks. Stanisława Gronia z krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy z Krakowa. Podczas liturgii miejscowy chór wykonał wiele pięknych utworów słowno-muzycznych.

 

***

 

Dyplom Gratulacyjny z okazji 35-lecia Apostolstwa Modlitwy przy kościele Ojców Jezuitów pod wezwaniem Świętej Trójcy w Radomiu

 

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Z okazji Waszego Jubileuszu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za Waszą modlitwę i posługę miłosierdzia na rzecz Kościoła powszechnego i miejscowego w Radomiu. Pobożni widzą to i radują się! (Ps 107,40).

Z całego serca dziękujemy Wam, że Apostolstwo Modlitwy po latach niemożności działania za czasów komunizmu w Polsce odżyło na nowo organizacyjnie w Waszym mieście w okresie solidarnościowego zrywu Narodu. Stało się to po przeprowadzeniu Misji Serca Jezusowego przez ks. Zbigniewa Frączkowskiego SJ w październiku 1980 roku. Pragniemy wspomnieć zasłużonego, gorliwego jezuickiego kapłana, inicjatora i odnowiciela Apostolstwa Modlitwy ks. Tadeusza Andersohna i podziękować za Jego wkład odnowicielski w to Stowarzyszenie.

Gratulujemy Wam wielu Róż oddanych Animatorów i długoletniego członkowstwa w Apostolstwie Modlitwy. Dziękujemy za modlitwę w intencjach papieskich, wspierającą misyjny apostolat Kościoła.

Dziękujemy za gorliwe propagowanie kultu Najświętszego Serca Jezusowego w Waszych rodzinach i wspólnotach oraz za regularne w pierwszą niedzielę miesiąca prowadzenie Godziny Świętej – Adoracji Najświętszego Sakramentu; dziękujemy za modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, odmawianą wspólnie z wiernymi przybywającymi do Waszej świątyni.

Dziękujemy za Waszą troskę o chorych, biednych i za okazywaną przez Was od 35 lat materialną pomoc Waszemu Kościołowi i ze szczerego serca dary mu ofiarowane.

Wszystkim Członkom Apostolstwa Modlitwy, zrzeszonym w tak licznych Różach, a także Waszemu drogiemu opiekunowi Ojcu Krzysztofowi Fijałkowskiemu SJ i byłemu Superiorowi Ojcu Czesławowi Sobolewskiemu SJ, jak również obecnemu Ojcu Superiorowi Janowi Noszczakowi SJ składamy gratulacje i najserdeczniejsze podziękowanie, życząc wielu łask od Boga i dobra od ludzi.

Jesteśmy pełni podziwu dla Waszych Współpracowników, którzy razem z Wami modlą się i pracują dla dobra Królestwa Bożego na ziemi i Jego wiecznej chwały w Niebie.

W tym radosnym jubileuszowym dniu pamiętamy także o wszystkich zmarłych z Waszego ogniska, którzy przez lata modlili się z Wami i których z modlitwą Eucharystyczną i z pocztem sztandarowym AM odprowadziliście na cmentarz. Polecamy Ich wszystkich miłosiernemu Bogu, prosząc, aby żyli z Nim w szczęśliwej wieczności.

Niech święci Patronowie Apostolstwa Modlitwy: św. Franciszek Ksawery, św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Klaudiusz la Colombière i św. Teresa z Lisieux wypraszają Wam codziennie żarliwego ducha ofiarowania siebie, swoich modlitw, myśli, słów, czynów radości i cierpienia, w łączności z Eucharystią składaną Bogu dla zbawienia świata. Niech też zawsze ożywia Waszego apostolskiego ducha modlitwa Maryi, Matki Jezusa.

Krajowy Dyrektor Apostolstwa Modlitwy
ks. Stanisław Groń SJ

Kraków, Niedziela 18 X 2015 roku

 

Warto odwiedzić