Duchowość AM

 

Recepta na kryzys

12 lip 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Reguły o trzymaniu z Kościołem są owocem doświadczenia św. Ignacego. Choć od napisania ich dzieli nas wiele wieków, to jednak nie przestały być aktualne.

Co znaczy być człowiekiem Kościoła?

18 cze 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Dla św. Ignacego Kościół kierowany przez Ojca Świętego i posiadający strukturę hierarchiczną jest uporządkowaną i żywą wspólnotą wiary, która codziennie podejmuje walkę w świecie o rozwój Królestwa Bożego pod Sztandarem Krzyża. Dla zachowania prawdziwej postawy, jaką powinniśmy mieć w Kościele wojującym, należy przestrzegać reguł, które Święty umieścił na samym końcu Ćwiczeń duchownych.

Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusa

18 cze 2013
Redakcja

Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusa, który odmawiany jest przez członków Apostolstwa Modlitwy.

Ewangeliczna kontemplacja

27 Maj 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Święty Ignacy w kolejnych tygodniach Ćwiczeń duchownych umieścił szereg kontemplacji. W medytacji ważna jest rola naszej pamięci, rozumu i woli, kontemplacja polega na zastosowaniu zmysłów i pracy wyobraźni w naszym trwaniu przed Obliczem Boga, tak w strapieniu,  praktykować, niezbędna jest żywa wiara, o którą należy pokornie prosić. Święty Ignacy zachęca rekolektanta do wewnętrznego wyciszenia, do skupienia uwagi na samym Bogu oraz do końcowej rozmowy z Maryją, bo sam wiele razy doświadczył, że Ona może wyprosić nam jakąś ważną łaskę u Boga.

Na Drodze Serca - cz. 2

09 Maj 2013
Redakcja

6. Ofiarowanie serca: „moje życie jest pożyteczne dla innych”

Na Drodze Serca - cz. 1

29 kwi 2013
Redakcja

Kontynuujemy inspiracyjny plan formacji w AM według dokumentu Droga Serca w służbie świata.

Medytacja ignacjańska

19 kwi 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Św. Ignacy Loyola po swoim nawróceniu w 1522 r. rozpoczął praktykowanie modlitwy medytacyjnej. Poświęcał na nią jedną godzinę. Potem robił notatki będące podstawą książeczki streszczającej jego duchowe przeżycia, a znanej jako Ćwiczenia duchowne (ĆD).

Trzy sposoby modlitwy (3)

08 mar 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

Każdym oddechem wielbić Boga – to trzeci sposób modlitwy według św. Ignacego Loyoli.

Duchowy profil Apostoła Modlitwy

08 mar 2013
Redakcja

Zamieszczamy inspiracyjny plan formacji w Apostolstwie Modlitwy według dokumentu Droga Serca w służbie świata. Poniższy tekst ma być bardziej inspiracją niż normą. Każde lokalne AM jest zaproszone do wypracowania swojego własnego profilu oraz określenia celów swoich programów formacyjnych.

Trzy sposoby modlitwy (2)

03 lut 2013
ks. Marek Wójtowicz SJ

O drugim sposobie modlitwy według św. Ignacego Loyoli…

Strony