Recepta na Świętość

27 lip 2012
Redakcja
 

Recepta na Świętość to płyta MP3 z konferencjami o świętości, która jest pomocą w przeżywaniu Roku Wiary.

Czy świętość może być dzisiaj atrakcyjna?

Czy święci żyjący w odległych epokach mogą powiedzieć nam coś ważnego o Bogu, o świecie i o nas samych?

Czy świętość jest w ogóle możliwa w otaczającej nas kulturze, w której ludzie skupieni są głównie na tym co doczesne?

Słuchając nagrania CD, będziemy mieli możliwość odkrycia, że święci i męczennicy podobnie jak my doświadczali słabości, wątpliwości, smutku i radości. Z bogactwa ich duchowego doświadczenia wiary możemy zaczerpnąć mądrości i odwagi do przemiany naszego życia. Ich przykład ośmiela nas do przyjaźni z Jezusem i prowokuje do wejścia na drogę osobistej świętości, będącej zawsze darem Boga. Naszymi przewodnikami na drogach ku świętości będą święci: Paweł, Augustyn, Franciszek z Asyżu, Ignacy z Loyoli, Teresa z Avila, Faustyna Kowalska, bł. Matka Teresa z Kalkuty i bł. Jan Paweł II.

Autorem konferencji jest ks. dr Marek Wójtowicz SJ – teolog i rekolekcjonista, autor książki Święci z charakterem (WAM 2011).

Płytę CD można nabyć w Krajowym Sekretariacie Apostolstwa Modlitwy lub na stronie: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,63704,Recepta-na-swietosc.htm

 

Przeczytaj także

ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
Piotr Pieńkosz
ks. Stanisław Łucarz SJ
Przemysław Czylok
Elżbieta Nowak
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ

Warto odwiedzić