Recepta na Świętość

27 lip 2012
Redakcja
 

Recepta na Świętość to płyta MP3 z konferencjami o świętości, która jest pomocą w przeżywaniu Roku Wiary.

Czy świętość może być dzisiaj atrakcyjna?

Czy święci żyjący w odległych epokach mogą powiedzieć nam coś ważnego o Bogu, o świecie i o nas samych?

Czy świętość jest w ogóle możliwa w otaczającej nas kulturze, w której ludzie skupieni są głównie na tym co doczesne?

Słuchając nagrania CD, będziemy mieli możliwość odkrycia, że święci i męczennicy podobnie jak my doświadczali słabości, wątpliwości, smutku i radości. Z bogactwa ich duchowego doświadczenia wiary możemy zaczerpnąć mądrości i odwagi do przemiany naszego życia. Ich przykład ośmiela nas do przyjaźni z Jezusem i prowokuje do wejścia na drogę osobistej świętości, będącej zawsze darem Boga. Naszymi przewodnikami na drogach ku świętości będą święci: Paweł, Augustyn, Franciszek z Asyżu, Ignacy z Loyoli, Teresa z Avila, Faustyna Kowalska, bł. Matka Teresa z Kalkuty i bł. Jan Paweł II.

Autorem konferencji jest ks. dr Marek Wójtowicz SJ – teolog i rekolekcjonista, autor książki Święci z charakterem (WAM 2011).

Płytę CD można nabyć w Krajowym Sekretariacie Apostolstwa Modlitwy lub na stronie: http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,63704,Recepta-na-swietosc.htm

 

Przeczytaj także

ks. Marek Wójtowicz SJ
ks. Stanisław Groń SJ
Piotr Pieńkosz
ks. Stanisław Łucarz SJ
Przemysław Czylok
Elżbieta Nowak
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić