Oto dzień, który uczynił Pan

09 kwi 2014
Św. Grzegorz z Nyssy
 

Gdy więc (...) jasna noc, która blask zmieszała z promieniami wschodzącego słońca, przeszła dalej w biegnący dzień, nie przerwany już żadną ciemnością, rozważmy, bracia, proroctwo: Oto dzień, który uczynił Pan. Przedstawia ono rzecz nietrudną do spełnienia: radość i wesele według słów: Weselmy się w nim i radujmy. Co za wspaniały nakaz, co za słodka rada! Któż nie posłucha takiego polecenia? Któż zaraz nie przystąpi do jego wykonania? Nakazana jest radość, polecone wesele, gdyż znosi się karę za grzechy i ból zamienia się w radość.

Oto słowo mądrości: zapomnienie w dniu wesela o cierpieniach i wydanym na nas wyroku, a raczej nie tyle zapomnienie, co całkowite ich zniesienie. Wtedy rodzenie odbywało się w bólach, teraz przychodzi bez cierpienia; wtedy rodziliśmy się jako ciało z ciała, teraz rodzi się duch z ducha; wtedy byliśmy zsyłani z nieba na ziemię, teraz Ten, co jest niebieski, uczynił nas niebieskimi; wtedy na skutek grzechu śmierć królowała, teraz dzięki życiu panuje sprawiedliwość; wtedy jeden otworzył bramę śmierci, teraz Jeden wprowadził życie; wtedy przez śmierć straciliśmy życie, teraz życie śmierć pokonało; wtedy ze wstydu ukryliśmy się pod figowym drzewem, teraz w chwale zbliżamy się do drzewa życia; wtedy z powodu nieposłuszeństwa zostaliśmy wygnani z raju, teraz przez wiarę wchodzimy do raju. Znów możemy spożywać owoc życia; znów bije źródło rajskie, z którego wypływają cztery rzeki Ewangelii pojąc Kościół, aby i on mógł nawodnić rolę naszej duszy, gdy ten, co sieje słowo, uprawił ją pługiem nauki, pomnażając liczbę owoców cnoty. Cóż więc mamy czynić? Cóż innego jak skacząc radośnie naśladować prorocze góry i pagórki? Góry skakały jak baranki i pagórki jak owce .

Pójdźmy zatem i radujmy się w Panu, który złamał moc wroga i zatknął zwycięski krzyż na ruinie przeciwnika. Wznieśmy okrzyk zwycięstwa! Powalone bowiem leżą szeregi wrogów i zginął nawet ten, co miał władzę nad wrażym wojskiem demonów. Mówmy, że Pan wielki i Król nad całą ziemią... zebrał nas na to duchowe zgromadzenie w Panu Jezusie Chrystusie, któremu chwała na wieki. Amen.

 

Warto odwiedzić