Kult Serca

 

Człowiek potrzebuje Serca Chrystusa

02 cze 2011
Jan Paweł II

W Sercu Chrystusa miłość Boża wychodzi naprzeciw całej ludzkości
– mówił Jan Paweł II podczas audiencji generalnej, 8 czerwca 1994 roku

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa to święto liturgiczne, które promieniuje szczególnym światłem duchowym na cały czerwiec. Ważne jest, aby wierni zachowali wrażliwość na prawdę, jaką głosi nam to święto: w Sercu Chrystusa miłość Boża wychodzi naprzeciw całej ludzkości.

Jan Paweł II i Kult Serca Jezusa

28 kwi 2011
ks. Tadeusz Chromik SJ

Beatyfikacja polskiego Papieża jest okazją, by przywołać jego wizję Apostolstwa Modlitwy w misji Kościoła.

Oddaję to pobożne Stowarzyszenie w wasze ręce jako bezcenny skarb serca Papieża i Serca Chrystusa. Poświęćcie wszystkie swe talenty i wszystkie wasze siły, by wypełnić tę misję, którą wam dzisiaj powierzam. Udzielam apostolskiego błogosławieństwa wam tutaj obecnym, waszym współpracownikom i wszystkim członkom.

Obietnica Piąta

27 kwi 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia

W XVII w. zakonnica wizytka z Francji św. Małgorzata Maria Alacoque doświadczyła mistycznych objawień Jezusa. W liście nr140 Do jej kierownika napisała: Osoby świeckie znajdą za pomocą tego miłego nabożeństwa wszelkie pomoce potrzebne do ich stanu, tj. pokój w rodzinie, ulgę w cierpieniach i błogosławieństwo nieba dla wszystkich swoich przedsięwzięć oraz pociechę w trudnościach.

Obietnica Czwarta

28 mar 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci

W liście nr 131napisanym przez św. Małgorzatę Marię Alacoque w dniu 10 VIII 1689 r. czytamy: Boże Serce (...) obiecuje im [tym, którzy poświęcają się i powierzają Bożemu Sercu], że stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem przeciw wszystkim zasadzkom nieprzyjaciół; zwłaszcza w godzinie śmierci Boże Serce przyjmie ich miłośnie, zapewniając im zbawienie, będzie się starało o ich uświęcenie i uczynienie ich wielkimi przed swym Ojcem o tyle, o ile starali się powiększyć w sercach królestwo Jego miłości.

Modlitwa i apostolstwo

28 mar 2011
ks. Czesław Drążek SJ

Podobnie jak w medycynie dokonuje przeszczepów serca oraz innych narządów, by ratować życie chorego, tak w Kościele - Mistycznym Ciele Chrystusa - istnieje ciągła wymiana wartości nadprzyrodzonych. Każda nasza zasługa i modlitwa może być ofiarowana innym ludziom, może stać się ich dobrem i wsparciem. Zjednoczenie z Chrystusem spowodowane przez chrzest św. sprawia, że jesteśmy członkami jedni drugich (Kor 12,12) i mamy troszczyć się o siebie nawzajem (1 Kor 12,25).

U korzeni

02 mar 2011
ks. Tadeusz Chromik SJ

Stuletni dąb musiał mieć potężne korzenie, jeżeli obronił się przed burzami, które chciały go powalić na ziemię. Tylko dlatego przetrwał najgroźniejsze burze, że był mocno wrośnięty w ziemię. Bez silnych korzeni nie utrzymałby się przy życiu. Uśmierciłby go szalejący wicher. Stwórca dał mocne korzenie zarówno gigantom drzew, jak i pokornej stokrotce. On jest fundamentem wszystkiego, co istnieje.

Obietnica Trzecia

01 mar 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (Ps 34,19).

Obietnica Druga

28 sty 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Zgoda i pokój będą panowały w rodzinach

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 131 (adresowanym do o. Jana Croiseta SJ lub do o. I.F. Rolin SJ), z 10 VIII 1689 r., napisała: Najświętsze Serce obiecuje (...) pojednać rodziny rozdzielone i otoczyć opieką te, które będą w jakiejś potrzebie. W zgromadzeniach zakonnych, które będą oddawać Mu cześć i powierzą się Jego opiece, utrzyma w zjednoczeniu wszystkie serca, aby tworzyły z Nim jedno; odwróci od nich ciosy sprawiedliwości Bożej i zachowa je znowu w stanie łaski, jeśli ją utraciły.

Obietnica Pierwsza

31 gru 2010
ks. Stanisław Groń SJ

Dam im wszystkie łaski potrzebne im w ich stanie

W liście nr 140 czytamy: Osoby świeckie znajdą za pomocą tego miłego nabożeństwa wszelkie pomoce potrzebne do ich stanu, tj. pokój w rodzinie, ulgę w cierpieniach i błogosławieństwo nieba dla wszystkich swoich przedsięwzięć oraz pociechę w trudnościach. (...) Nie ma na świecie nikogo, kto by nie otrzymał pomocy z nieba, jeśli posiada prawdziwie wdzięczną miłość do Jezusa Chrystusa, okazywaną Mu przez nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca.

Obietnice Bożego Serca

30 gru 2010
ks. Stanisław Groń SJ

Św. Małgorzata Maria Alacoque obdarzona poznaniem tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa pomaga również nam odkryć głębię i hojność miłości Boga względem człowieka.

Strony