Droga Krzyżowa ks. majora W. Święcickiego

09 mar 2014
ks. major W. Święcicki
 

Rozważając drogę krzyżową Pana naszego Jezusa Chrystusa, całym sercem bądźmy przy Nim. Niech wszystkie nasze myśli, uczucia, a przede wszystkim decyzje będą przy Panu, który za nas cierpiał rany i wciąż je cierpi, w każdym człowieku i w całej ludzkości, w swoim Mistycznym Ciele – świętym Kościele. Uwielbiajmy Boga Ojca i dziękujmy za Jego miłość, jaką nam objawił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, w Jego ukrzyżowanym Człowieczeństwie.

​​Tekst tej drogi krzyżowej ks. majora W. Święcickiego, znajduje się w "Śpiewniczku Kościelnym Żołnierza Polskiego " wydanym we Fryburgu, 1941 r.

 

Odmówić: 
Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył. Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Stacja I - Jezus na śmierć skazany

Niech każde Jezu, me cierpienie
Nagradza Ci niesłuszne oskarżenie.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja II - Jezus bierze krzyż na ramiona swoje

Jezu, niech ciężar krzyża Twego
Powstrzyma mnie od grzechu wszelkiego.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja III - Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Chociaż ciężkim krzyżem obciążony 
Jezu, wierzę, żeś Ty Bóg wcielony.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja IV - Jezus spotyka Matkę swoją

Przez Twoje Jezu, z Matką spotkanie
Udziel mi w dobrym wytrwanie.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja V - Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi

Przez cierpliwość o Jezu, w utrapieniu,
Niech Ci pomagam w krzyża noszeniu.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi

Twoje Jezu, skrwawione
Oblicze Pragnę czcić przez całe życie.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja VII - Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Za ciężkie moje przewinienia
Ofiaruję Ci, Jezu me upokorzenia.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty

Niech twoje Jezu, słowa pociechy
Milsze mi będą nad wszelkie uciechy.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja IX - Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Jezu, za grzechy serdecznie żałuję
Poprawę życia mego obiecuję.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja X - Jezus z szat obnażony

Jezu, haniebnie z szat obnażony,
Bądź za to stokroć uwielbiony.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja XI - Jezus do krzyża przybity

Przez Twe do krzyża przybicie, 
Daj, Jezu grzechów obmycie.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja XII - Jezus umiera na krzyżu

Jezu na krzyżu umierający
Bądź przy mnie konającym.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja XIII - Jezus z krzyża zdjęty

Maryjo, Ciebie proszę
Niech Jezusa w sercu noszę.

Stacja I - Jezus na smierc skazany
Stacja XIV - Jezus do grobu złożony

Jezu zamknięty w grobie
Oddaje się całkiem Tobie.

Stacja I - Jezus na smierc skazany

 

Drogę Krzyżową malowała na gęsich wydmuszkach pani Ewa Skrzypiec z kolekcji pisanek ks. Stanisława Gronia SJ.
Fot. A. Sochacki.

 

Przeczytaj także

ks. W. Święcicki
ks. Stanisław Łucarz SJ
Papież Franciszek
Bogusława Szopa
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bronisław Mokrzycki SJ

Warto odwiedzić