Droga na skróty - 17 III 2019

15 mar 2019
ks. Bogdan Długosz SJ
 

2. Niedziela wielkiego Postu; 
Ewangelia według św. Łukasza 9, 28-36

Wydarzenie Przemienienia Pańskiego jest ściśle związane z zapowiedzią nadchodzącej męki i śmierci Jezusa.

Na górze Apostołowie byli świadkami teofanii, czyli objawienia się Boga w chwale w sposób bardzo szczególny i namacalny. U progu wydarzeń Wielkiego Piątku, ale też i złożenia Jezusa w grobie, Piotr, Jakub i Jan są świadkami Boskości Jezusa, a zarazem tego wszystkiego, co przez lata pozostawało zakryte. Objawienie się Boga miało wzmocnić ich wiarę na czas próby, czyli tego wszystkiego, co dotknie Jezusa, ale również i ich osobiście (wyśmiania, odrzucenia i zagrożenia życia).

Kulminacyjnym punktem całego wydarzenia był głos z obłoku: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!  Głos z nieba poleca, aby byli posłuszni niezależnie od tego, co dalej się wydarzy. Warto zauważyć, że objawienie dokonuje się po zniknięciu dwóch postaci ze Starego testamentu – Mojżesza i Eliasza. Z jednej strony Jezus jest kontynuatorem tego, co przepowiadali prorocy, ale jest Kimś wyjątkowym. Obecność proroków jest również potwierdzeniem tego, że to, co wydarzy się za chwilę, nie jest przypadkiem, ale jest historią zbawienia, którą Bóg realizuje przez wieki.

Reakcja uczniów pokazuje ich sposób podejścia do tego co trudne. Najpierw wydają się niezainteresowani, obojętni, później zasypiają. Zresztą jest to powtarzająca się postawa w różnych trudnych momentach (gdy Jezus mówi im o swojej męce, oni zastanawiają się, skąd wezmą chleba na posiłek; a w obliczu już bezpośredniej śmierci w ogrodzie Getsemani posnęli). Nie potrafią, a być może nie chcą towarzyszyć Jezusowi w tym, co On przeżywa. Potwierdzeniem tego jest reakcja Piotra, gdy na górze Tabor obudził się ze snu i zobaczył chwałę Bożą: Postawimy tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. W ten sposób chce już znaleźć się w dniu zmartwychwstania, zwycięstwa, ale bez przejścia Wielkiego Piątku. Droga na skróty jednak nie istnieje. Nie można mieć udziału w chwale bez uczestnictwa we wcześniejszych wydarzeniach.

 

Warto odwiedzić