Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - czerwiec 2019

31 Maj 2019
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na czerwiec 2019:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

Wielką lekcją mojego życia duszpasterskiego było pójście do ubogich. Nie niosłem im jednak swoich słów, ale serce gotowe słuchać i uczyć się od nich. To wyznanie kardynała Tagle z książki Radość ewangelii( WAM, 2019). Filipiński purpurat jest profesorem teologii, mającym także doświadczenie duszpasterskie. To właśnie w bezpośrednim kontakcie z wiernymi dotarło do niego, że zanim zacznie do ludzi mówić, najpierw powinien ich wysłuchać i próbować zrozumieć. Wprost opowiada jak odkrywał, że jego pytania z głoszonych konferencji nie zawsze pokrywały się z pytaniami ludzi, a ich potrzeby nie były takie, jak sobie sam wyobrażał. Zrozumiał wtedy, że zamiast dawać wiernym gotowe odpowiedzi, trzeba raczej ich szukać w solidarności z ludźmi.

Ten sam hierarcha prowadził w zeszłym roku w Polsce dwie serie rekolekcji: dla księży w Tarnowie i w Łodzi. W jednej z konferencji wspominał letni obóz dla filipińskiej młodzieży. Już po wygłoszonej tam nauce, po pytaniach, nawet po wspólnym śpiewie, młodzież zaczęła się do niego cisnąć. Jedni chcieli selfie, inni błogosławieństwo, inni autograf. Kardynał Tagle zapamiętał swoją wewnętrzną irytację, ale też i siłę, która skłaniała go wtedy, by tego nie kończył, by został. Wyjaśnienie, jak się okazało, nastąpiło rok później. Jeden z uczestników, też na spotkaniu z młodzieżą, podszedł i przypomniał się, jak przed rokiem dostał kardynalski autograf na podkoszulek. Nie wyprał go odtąd ani razu. Na stwierdzenie, że ciuch musi już pewnie nieźle śmierdzieć, odparł: Każdej nocy składam go i wkładam pod poduszkę. Nie widziałem mojego ojca od wielu lat. Ale dzięki temu podkoszulkowi i twojemu podpisowi wiem, że mam rodzinę w parafii. A w tobie mam ojca.

Jest bardzo wielu ludzi w potrzebie, którzy od księdza oczekują przede wszystkim bliskości. Bliskość i czułość są też najczęściej powtarzanymi zachętami do księży przez papieża Franciszka. Również w tym miesiącu Ojciec Święty prosi nas o modlitwę za księży, aby żyjąc umiarkowanie i pokornie, okazywali solidarną bliskość najuboższym.

 

Warto odwiedzić