Rok 2005

 

Papieskie intencje ogólne na rok 2005

30 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za wszystkich, którzy działają na Bliskim Wschodzie, aby z coraz większym zaangażowaniem dążyli do osiągnięcia pokoju.

LUTY
Za chorych, aby otaczano ich troską i opieką lekarską odpowiadającą ich ludzkiej godności.

Papieskie intencje misyjne na rok 2005

29 gru 2004
Redakcja

STYCZEŃ
Za kraje misyjne, aby wydały świętych i wielkodusznych apostołów, gotowych głosić wszystkim Ewangelię Chrystusa.

LUTY
Za misjonarzy i misjonarki, aby coraz bardziej sobie uświadamiali, że jedynie dzięki żarliwej miłości do Chrystusa można skutecznie przekazywać Ewangelię.