Rok 2001

 

Papieskie intencje ogólne na rok 2001

02 gru 2000
Redakcja

STYCZEŃ
Aby chrześcijanie przez nieustanne dążenie do jedności zamierzonej przez Chrystusa przyczyniali się do ewangelizacji nowych pokoleń.

LUTY
Aby dzieci nie były nigdy zmuszane do udziału w walkach zbrojnych, ale by uwolnione od nienawiści i przemocy mogły przeżyć spokojnie swoje dziecięctwo, ciesząc się przyjaźnią w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

Papieskie intencje misyjne na rok 2001

01 gru 2000
Redakcja

STYCZEŃ
Aby odpowiednie wychowanie obywatelskie i religijne prowadziło do wykorzenienia na świecie wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji.

LUTY
Aby rodzina, przyjmując Ewangelię, stawała się narzędziem ewangelizacji i w ten sposób pomagała ludzkości stawać się coraz bardziej prawdziwą rodziną narodów.