Rok 2020

 

Papieskie intencje na rok 2020

09 sty 2020
Redakcja

STYCZEŃ 
Intencja ewangelizacyjna:
Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

LUTY
Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów,\ którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - styczeń 2020

04 sty 2020
ks. Józef Polak SJ

Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2020:

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii, oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.