Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - wrzesień 2020

03 wrz 2020
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na wrzesień 2020:

Aby zasoby Planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Dla naszych praojców Ziemia wydawała się bezkresna; nawet nie uważano jej za kulę, a gdy ludzkość była już świadoma tego faktu, wyobrażano sobie Ziemię nieruchomą w środku Kosmosu, nie mając większego pojęcia nawet o tym, jakie są nasze kontynenty. Gdy okazało się, że żyjemy na jednej Planecie, gdy poznaliśmy ją znacznie lepiej, ludzkość coraz wyraźniej zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo wszyscy jesteśmy zależni od Ziemi i naszego Słońca. Harmonia przyrody, o której tak pięknie mówi Pismo Święte w Księdze Rodzaju, charakteryzuje się tak subtelnymi współzależnościami, że trzeba aż bardzo wyrafinowanych nauk przyrodniczych, aby to wyrazić na sposób w miarę zadowalający.

Dziś zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza Planeta ma skończone zasoby konieczne do życia; zależymy od zdrowej wody, żywności, energii, ale także od wartości ludzkich, takich jak: zdrowie, nauka, praca, pomoc najsłabszym i wiele innych, które rozgrywają się na wspólnym nam globie.

 

 

Niestety, nie wszyscy podzielają naszą wiarę katolicką, nie wszyscy uważają, że ludzie są sobie równi, gdyż pochodzą od jednego Ojca w Niebie; czasem nawet wśród wierzących zdarzają się skandaliczne podziały i zachowania. Tego typu egoizmy sprawiają, że niszczy nas nie tylko osobowe zło, ale zło psuje również harmonię rzeczy - wyrażającą się w materialnym świecie, gdzie ci, którzy mają siłę, wykorzystują bezlitośnie dobra słabszych, dewastując ich skromną własność i środowisko umożliwiające ich przetrwanie.

Papież Franciszek, prorok ekologii, harmonii ludzkości z przyrodą stworzoną przez Boga, świadom olbrzymich grzechów, których niemym świadkiem i niejako ofiarą jest przyroda, prosi nas o modlitwę, aby dostrzec godność wszystkich ludzi - aby każdy mógł się cieszyć pięknem i dobrem Bożego stworzenia w minimalny choćby sposób. To właśnie z szacunku do osoby ludzkiej i do Bożego daru, jakim jest wspólna nam wszystkim planeta Ziemia, może zwyciężyć w umysłach i sercach ludzi odpowiedzialnych miłość Boga, który dał nam całe stworzenie z miłości, i swego Słowa nie cofa, czego dał nam wszystkim świadectwo Chrystus, nasz Zbawiciel. Módlmy się, aby Boża Mądrość nawróciła egoistyczne serca i naprawiła nieczyste interesy, które zagrażają zasobom naszej Planety, aby każdy mógł sprawiedliwie cieszyć się Bożym darem na chwałę Stwórcy.

 

Warto odwiedzić