Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - kwiecień 2020

03 kwi 2020
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na kwiecień 2020:

Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

Wielki Post jest okresem nawracania siebie od tego, co oddala od Pana Boga, a tym są grzechy ciężkie - wybory życia sprzecznego z prawdziwą miłością Boga i bliźniego. Jest to więc czas szczególnej łaski i nadziei dla tych wszystkich, którzy popadli w takie ciężkie choroby duchowe, do których zaliczyć można uzależnienia. W naszej Ojczyźnie boleśnie przeżywamy tragiczne skutki plagi alkoholizmu, ale nie możemy zapominać i o innych uzależnieniach (narkomania, seksoholizm, pornografia, zdrady małżeńskie i narodowe, hazard, papierosy, pracoholizm itd.). Uzależnienie rodzi się z uległości pokusie obiecującej „lepsze” życie, które szybko prowadzi do tragedii osobistej, rodzinnej i narodowej. Wolny człowiek oddaje swoją wolność w niewolę odurzającym substancjom, żądzom, idolom, które nie mają nic wspólnego z miłością - życie staje się tragiczną karykaturą prawdy i miłości, wciągającą w grzeszną grę innych i niewinnych.

Papież Franciszek zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy i dlatego zachęca nas, by modlić się nie tylko za osoby uzależnione, aby się nawróciły do dobrego, Bożego życia w miłości Boga i bliźniego. Osobom uzależnionym jest szczególnie trudno przyznać się do tego, że są duchowo sponiewierane grzesznym życiem, dlatego wypierają się potrzeby nawrócenia. Bez modlitwy i postu (także wstawienniczego) trudno tu o nawrócenie.

Jak każda poważna choroba, także i uzależnienia potrzebują właściwego lekarza i pielęgniarki. Osoby uzależnione potrzebują więc nie tylko dobrego spowiednika, kierownika duchowego, ale także terapeuty czy po prostu uczciwego przyjaciela, który pomoże uzależnionemu odnaleźć prawdę o sobie, o nałogu, o Bogu. Módlmy się zatem razem z Papieżem, aby nieszczęśliwi grzesznicy spotkali na swej drodze dobrych Samarytan, którzy uratują ich doczesne człowieczeństwo i pomogą doprowadzić uzależnionych do ostatecznego uleczenia przez Pana Jezusa. Tylko Zbawiciel może przywrócić uzależnionym dziecięctwo Boże, które tak bardzo zranili przez swe nałogi, i tylko On może uleczyć rodziny i społeczność z tragicznych skutków życia z osobą uzależnioną.

 

Warto odwiedzić