Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - grudzień 2020

01 gru 2020
ks. Józef Polak SJ
 

Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2020:

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Ostatni trzej papieże już na początku pontyfikatu wzywali do odnowienia relacji z Bogiem. Żarliwy apel Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi to jedne z najbardziej znanych słów Jana Pawła II. Przypomniał je, rozpoczynając swój pontyfikat także Benedykt XVI. Z kolei papież Franciszek w kazaniu inauguracyjnym wprost zauważył, że centrum powołania chrześcijańskiego stanowi Chrystus, i zachęcał, byśmy Go strzegli w naszym życiu. Dlaczego jest to takie ważne? Bo żywa wiara jest relacją, jest odpowiedzią na miłość. A o relacje, także na płaszczyźnie religijnej, trzeba dbać, najlepiej przez bycie razem.

Ciekawą rzecz przekazał nam św. Łukasz w swej opowieści o tym, jak Jezus uczył Apostołów modlitwy. Otóż było to na prośbę jednego z uczniów, skierowaną gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją (Łk 11, 1). Apostołowie widzieli Jezusa na modlitwie. Byli poniekąd świadkami Jego zażyłości z Ojcem i najwyraźniej za taką relacją zatęsknili. To właśnie wyraża prośba: Panie, naucz nas się modlić. Wtedy po raz pierwszy usłyszeli słowa: Ojcze nasz i zachętę do wytrwałości na modlitwie. Papież Franciszek w jednej z katechez środowych (15 XI 2017) zauważył, jak potrzebna jest umiejętność mówienia Panu Bogu: „Ojcze” i stawania przed Nim z synowską poufałością. Tłumaczył, że chodzi o poufałość dziecka, które bezgranicznie ufa rodzicom i prosi, jak czegoś nie umie czy potrzebuje. Dziecko ma też tysiące pytań, gdyż wszystkiego jest ciekawe i wszystkim potrafi się zadziwić. Modlitwa, dodał Franciszek, to jest ufność i otwieranie serca, to żywe spotkanie.

Przed nami ostatni miesiąc roku. Miesiąc Adwentu, świadomego oczekiwania na Boga przychodzącego do człowieka. Ojciec Święty zachęca, aby w tym czasie nasza relacja z Jezusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy. Obyśmy, jak Apostołowie, zatęsknili za zażyłością z Ojcem. Nigdy nie jest za późno na prośbę: Panie, naucz nas się modlić.

 

Warto odwiedzić