Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - lipiec 2020

02 lip 2020
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na lipiec 2020:

Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

Pan Bóg stworzył piękny i dobry świat, który ofiarował ludziom, by czynili sobie ziemię poddaną. Podzielił się też z rodzicami – mężczyzną i kobietą – darem przekazywania życia – przekazywania cząstki siebie nowym pokoleniom, a więc dał rodzicom prawdziwą ludzką miłość, o której tak głęboko naucza św. Jan Paweł II w teologii ciała i życia rodzinnego. Tak więc w zamyśle Bożym rodzina opiera się na sakramencie miłości małżeńskiej między mężem i żoną, którzy przekazują dzieciom swoje ciało, a Pan Bóg daje – każdemu człowiekowi niepowtarzalną – duszę nieśmiertelną. Prawdziwa miłość małżeńska jest więc obrazem Miłości Chrystusa do Kościoła, bo jak Bóg z Miłości chce się podzielić z nami Bożym Życiem wiecznym, podobnie rodzice chcą z miłości dzielić się swym życiem doczesnym ze swoimi dziećmi. Dlatego prawdziwą katolicką rodzinę słusznie nazywamy „domowym Kościołem”, gdyż wszystko w niej opiera się na Panu Bogu, który jest Miłością.

 

 

Niestety, ludzie już w raju odwrócili się od Pana Boga, odwrócili się od Miłości, wybierając zło – grzech, fałsz, egoizm. Te fatalne wybory trwają do dziś, np. gdy próbuje się nazywać „małżeństwem” i „miłością” coś co jest ich zaprzeczeniem: przez grzechy nieczyste niszczy się to, co człowiek niesie w darze dla współmałżonka; fałszywie uznaje się za „małżeństwo” współżycie homoseksualne czy „pary” niesakramentalne; przez antykoncepcję wyklucza się Pana Boga z życia małżeńskiego; przez tzw. aborcję odbiera się dziecku poczętemu dalsze życie; przez in vitro manipuluje się naturą i Panem Bogiem; przez gwałty i zdrady niszczy się małżeństwa i rodziny.

Jednak Stwórca – szanując ludzki wybór zła i jego konsekwencje – obiecał odkupienie: przez Matkę Bożą przyszedł na świat Pan Jezus, który wychowywał się w Świętej Rodzinie i przez śmierć na Krzyżu zbawił nas, pokazując, jak wielka jest Miłość Pana Boga do grzesznego człowieka. W swoim nauczaniu Pan Jezus naprawiał miłość ludzką, przywołując jej pierwotny wymiar nadany przez Stwórcę, leczył, a nawet wskrzeszał z martwych, by rodziny cieszyły się życiem. Tę naukę w Duchu Świętym pieczołowicie przechowuje Kościół katolicki, wychowując już dzieci do czystości, przygotowując narzeczonych do godnego życia małżeńskiego i wszystkich – do dobrego życia rodzinnego.

Papież Franciszek jest świadom grzechów oraz zagrożeń i skłania nas do modlitwy za rodziny, aby były otaczane prawdziwą miłością i szacunkiem, bo rodziny są dla Boga – dla Miłości, a tam, gdzie rodziny nie mogą sobie ze sobą poradzić – by znaleźli się właściwi ludzie, którzy przez dobre rady pozwolą im wyjść z egoizmów, ze zranień, by otwierać się na Pana Boga gotowego okazać wszystkim zbawienie.

 

Warto odwiedzić