Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - lipiec 2019

02 lip 2019
ks. Robert Janusz SJ
 

Papieska intencja powszechna na lipiec 2019:

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.

Sprawiedliwość należy do tzw. cnót kardynalnych - pozostałe trzy to: męstwo, roztropność i umiarkowanie. Te cztery cnoty są podstawą dobrego życia - są jak cztery zawiasy (stąd nazwa) dwuskrzydłowych drzwi otwierających osobę na każde dobro, i dlatego muszą one działać razem niczym zawiasy. Cnota nie jest przypadkowym „wyborem”, ale jest osobistą, świadomą postawą wykorzystującą rozum, wolę i zmysły - jest zdecydowanym otwieraniem się na dobro, co daje człowiekowi szczęście.

Bóg stwarza cały świat według swego wiecznego Prawa Miłości i pragnie, aby każdy człowiek był szczęśliwy, żyjąc w prawdziwej miłości. Każdy człowiek ma swoje miejsce pośród stworzeń i powinien aktywnie dążyć do miłości poprzez korzystanie z ludzkiego prawa naturalnego zanurzonego w pięknym, wiecznym porządku danym przez Boga wszystkim stworzeniom. Cnoty uzdalniają człowieka do odrzucania zła, do wybierania dobra, a więc otwierają osobę na życie w miłości zgodnie z zamysłem Bożym. Człowiek może być w miarę trwale dobry, czyli może nieustannie żyć miłością, cokolwiek by czynił - może dobrze wybierać, działać i formować swoje uczucia, by nie były chaotyczne, ale dobre, zgodne z wiarą i rozumem. Dobrowolne czynienie dobra, choć może wymagać wysiłku, prowadzi do radości, zwiększa pewność oraz łatwość w świadczeniu miłości. Sprawiedliwość polega zaś na tym, aby oddawać osobom to, co im się należy, co przejawia się głównie w miłości Boga i bliźniego, w dobrym poszanowaniu ich praw.

Grzech niszczy miłość - narusza Boże i ludzkie prawa i pojawia się niesprawiedliwość obecna wszędzie, co jeszcze bardziej zwiększa bezprawie grzechu, także w rodzinach, w Kościele. Przywracanie sprawiedliwości nie jest łatwe, gdyż nawet wymierzający sprawiedliwość kuszeni są do odwetu, do działania nieuczciwego, dlatego nierzadko do jednej niesprawiedliwości dołączają się inne niesprawiedliwości płynące ze złego wymierzania sprawiedliwości. Módlmy się zatem z papieżem Franciszkiem, aby wszędzie mogła zapanować uczciwa sprawiedliwość konieczna do życia w pokoju, by zwyciężała miłość.

 

Warto odwiedzić