Ty jesteś Mesjasz – 21 VIII 2011

11 sie 2011
ks. Stanisław Biel SJ
 

21. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 16, 13-20

Pod Cezareą Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie. Tym pytaniem chce uzewnętrznić nurtujące ich myśli. Bada również, w jakich kategoriach jest odbierany. Słuchacze Jezusa widzą w Nim proroka na miarę Jana Chrzciciela, Eliasza czy Jeremiasza, człowieka, który przyszedł w imię Boże. To samo pytanie Jezus stawia uczniom, aby poprzez nie wyjaśnić istotę wzajemnych relacji. Pragnie, by od poznania przeszli do głębszej zażyłości, bliskości, przyjaźni z Nim.

Na pytanie Jezusa Piotr odpowiada: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. W Starym Testamencie Bóg określa swoje imię: Jestem, który jestem (Wj 3, 14). Także Jezus mówi o sobie: Ja jestem (np. J 18, 5). Św. Katarzyna Sieneńska zapytała Boga podczas modlitwy: Kim jestem, Panie? I usłyszała odpowiedź: Jesteś tą, która nie jest. Jestem Tym, który jest. Dla Piotra Jezus jest Mesjaszem (Chrystusem), napełnionym Duchem Świętym. Jest Synem Bożym, Pierworodnym i Jedynym. Jest Synem przez zrodzenie. My jesteśmy synami przez przybranie, przez relacje z Jezusem. Słowa Piotra są wyznaniem wiary w Trójcę Świętą. Piotr wyznaje w Jezusie pośrednio obecność Ojca i Ducha Świętego.

Dziś Jezus pyta każdego z nas: Kim Ja jestem dla ciebie? Jest to pytanie bardzo osobiste, na które można odpowiedzieć tylko w kontekście własnego doświadczenia, własnej historii życia. Zechciejmy odpowiedzieć sobie na nie szczerze, nawet gdybyśmy musieli stwierdzić, że w rzeczywistości Jezus nie ma w naszym życiu większego znaczenia. Szczerość i przejrzystość wewnętrzna może być pierwszym krokiem w zbliżeniu do Jezusa.

 

Przeczytaj także

ks. Artur Wenner SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Artur Wenner SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić