Rok 2015

 

Godzina uwielbienia Jezusa - 22 III 2015

20 mar 2015
ks. Stanisław Groń SJ

5. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: J 12, 20-33

Wielu chce poznać Jezusa, Jego naukę i przylgnąć do Niego, podobnie jak chcieli Go poznać starożytni Grecy, którzy przybyli do Jerozolimy. Czy dzisiaj jest ktoś, kto by ich do Jezusa zaprowadził, jak Filip i Andrzej Greków?

Wołanie z krzyża - 15 III 2015

14 mar 2015
ks. Stanisław Biel SJ

4. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: J 3, 14-21

W czasie nocnej rozmowy z Nikodemem Jezus odwołuje się do wydarzenia z czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię (Lb 21, 4-9). Pomimo doświadczania Opatrzności lud szemrał, buntował się, kłócił się z Mojżeszem, podawał w wątpliwość dobroć Boga.

Oczyszczenie serca - 8 III 2015

07 mar 2015
ks. Artur Wenner SJ

3. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: J 2, 13-25

Jezus, który wypędził bankierów i przekupniów ze świątyni, dokonał gestu proroczego. Zapowiedział oczyszczenie innej świątyni – świątyni ludzkiego serca, aby przestała być targowiskiem próżności, a stała się miejscem modlitwy, spotkania z Bogiem, miejscem, w którym Bóg może w sposób godny zamieszkać.

Zmieniona perspektywa - 1 III 2015

28 lut 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

2. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: Mk 9, 2-10

Wiele ważnych wydarzeń w historii zbawienia dokonywało się na górze. Po wielkiej klęsce potopu, gdy wody opadały, to właśnie w górach rozpoczyna się nowe życie Noego i jego rodziny.

Pustynia miejscem próby - 22 II 2014

17 lut 2015
ks. Stanisław Groń SJ

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia: Mk 1, 12-15

Ewangelista Marek nie opisuje przebiegu kuszenia Jezusa w czasie Jego pobytu na pustyni, lecz zwraca uwagę na opiekę Boga nad Nim i podaje: Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

Grzech jak rana i wrzód - 15 II 2015

13 lut 2015
ks. Stanisław Biel SJ

6. Niedziela Zwykła;
Ewangelia: Mk 1, 40-45

Trąd był (i jest nadal) odrażającą chorobą skóry. W czasach biblijnych trędowaci byli ludźmi marginesu, wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty, których wszyscy unikali. Dotykanie ich było zakazane, a myśl o nich u większości Żydów budziła odrazę. Rabini łączyli trąd z grzechami. Trędowatych zwykle obwiniano o grzech skąpstwa.

Odbiorcy Bożego działania - 8 II 2015

06 lut 2015
ks. Artur Wenner SJ

5. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 1, 29-39

Podczas wypełniania swej misji Jezus spotyka tłumy, które gromadzą się, by Go słuchać i doznać uzdrowienia na ciele i na duchu. Ale Pan spotyka także poszczególne osoby, które doświadczają mocy Jego działania.

Zasadnicza różnica - 1 II 2015

31 sty 2015
ks. Bogdan Długosz SJ

4. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 1, 21-28

Scena, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, rozgrywa się w synagodze w Kafarnaum. Słuchacze od samego początku zauważają różnice w nauczaniu Jezusa: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie, pisze Ewangelista.

Powołanie - 25 I 2015

24 sty 2015
ks. Stanisław Groń SJ

3. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mk 1, 14-20

Opis powołania pierwszych uczniów zawiera cztery ważne słowa. Jezus głosił Ewangelię, czyli proklamował dobrą nowinę o królestwie Bożym. Drugim słowem jest Ewangelia, to znaczy dobra nowina.

Gdzie mieszkasz? - 18 I 2015

15 sty 2015
ks. Stanisław Biel SJ

2. Niedziela zwykła;
Ewangelia: J 1, 35-42

Gdy Jan Chrzciciel opowiadał swoim uczniom o Mesjaszu i stwierdził, że jest nim Jezus z Nazaretu, dwaj z nich, Andrzej i Jan, opuścili swego dotychczasowego mistrza i poszli za Jezusem. Jednak nowy Nauczyciel nie od razu zaprosił ich do siebie. Najpierw zapytał o ich oczekiwania.

Strony