Ewangelia niedzielna

 

Cóż mamy czynić? - 16 XII 2012

14 gru 2012
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Łk 3, 10-18

Liturgii adwentowej towarzyszą szczególnie Jan Chrzciciel i Maryja. Kontemplujemy dziś tłumy ludzi, którzy przychodzą, by przyjąć chrzest. Nie kierują się oni ciekawością. Czują się poruszeni przepowiadaniem Jana i jego surowym ascetycznym życiem. Przyjmowany przez nich chrzest jest znakiem głębokiej przemiany stylu życia. Świadczy o tym pytanie, które stawiają Janowi: Cóż mamy czynić? Stawiają je osoby z różnych grup społecznych, także te uważane za margines społeczny.

Prostujcie drogę Panu - 9 XII 2012

08 gru 2012
ks. Artur Wenner SJ

2. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Łk 3, 1-6

Obraz Izajasza wykorzystany do opisu misji Jana Chrzciciela – przygotowania dróg na przyjście Pana – stawia przed naszymi oczyma Jerozolimę otoczoną właściwie przez pustynię. Droga biegnąca ze wschodu, dopiero co wytyczona, łatwo mogła zniknąć przysypana przez niesiony wiatrem piasek. Natomiast droga biegnąca na zachód gubiła się pośród nierówności terenu opadającego ku morzu.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy - 2 XII 2012

01 gru 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

1. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36

Według kalendarza liturgicznego rok rozpoczyna się wraz z Adwentem. W liturgii ów czas jest skoncentrowany na oczekiwaniu na przyjście Pana. Fundamentalną postawą tego okresu jest postawa nadziei i pragnienia. Jezus przyszedł na świat dwa tysiące lat temu.

Prawda, która wyzwala - 25 XI 2012

19 lis 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia: J 18, 33-37

W uroczystość Chrystusa Króla Kościół zaprasza nas do kontemplowania Jezusa stojącego przed Piłatem w trakcie rzymskiego procesu poprzedzającego Jego mękę, opisanego w Ewangelii św. Jana. Piłat po wejściu do pretorium pyta przyprowadzonego przez Sanhedryn Jezusa, czy jest On Królem żydowskim. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?

Ostatni lot - 18 XI 2012

10 lis 2012
ks. Stanisław Biel SJ

33. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 13, 24-32

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W Liturgii słowa pojawiają się teksty eschatologiczno-apokaliptyczne. Eschatologia mówi o rzeczach ostatecznych, definitywnych, natomiast apokalipsa oznacza „zdjęcie zasłony”, czyli objawienie.

Nie sądźcie... - 11 XI 2012

09 lis 2012
ks. Artur Wenner SJ

32. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 12, 38-44

Jako ludzie żyjący w tym świecie, wśród innych i pośród wielu ciągle zmieniających się sytuacji, musimy wydawać sądy, aby zrozumieć świat, w którym żyjemy. Oceniamy sytuacje, ludzkie działania, także ludzi, chcąc przeniknąć do świata ich motywacji.

Najważniejsze - 4 XI 2012

29 paź 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

31. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 12, 28-34

Przykazania są darem od Boga. Mają pomagać człowiekowi dobrze wybierać oraz ustrzec go przed możliwymi błędami i złymi decyzjami. Jednak z czasem to, co człowiekowi miało pomagać, stało się gwarancją, pewnością zbawienia, doprowadziło go do poczucia sprawiedliwości i samowystarczalności.

Spraw, Panie, abym przejrzał! - 28 X 2012

24 paź 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

30. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 46-52

Jesteśmy przy wyjściu z Jerycha, oazy na terenie pustynnym, w najgorętszej części Palestyny. Ślepy żebrak zdany jest tu na łaskę i niełaskę przechodniów. Jak każdy niewidomy ma on doskonale wyczulony słuch, z daleka słyszy zgiełk tłumu i z ciekawością dowiaduje się, co się dzieje. Zbliżający się tłum może oznaczać większe wpływy z żebrania.

Pić kielich Jezusa - 21 X 2012

19 paź 2012
ks. Stanisław Biel SJ

29. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 35-45

W drodze do Jerozolimy Jezus przepowiada swoją mękę i śmierć. Być może oczekuje odrobiny współczucia od bliskich uczniów. Zamiast tego dwaj z nich, Jan i Jakub, proszą o pierwsze miejsca w Jego Królestwie. Jan jest człowiekiem uczucia, serca, osobą wrażliwą, przejrzystą, kontemplacyjną. Jakub to człowiek intelektu, ceniący porządek doktryner. Obaj są odważni, mają silny temperament. A także ambicje i może zbyt wygórowane oczekiwania.

Przejść przez ucho igielne - 14 X 2012

12 paź 2012
ks. Artur Wenner SJ

28. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 10, 17-30

Logika ewangeliczna, którą Jezus roztacza przed swymi uczniami, diametralnie przekracza logikę starotestamentalną. Jej nowość polega na przejściu od mentalności zarabiania sobie na życie wieczne przez dobre uczynki i bycie „w porządku” do życia w perspektywie daru.

Strony