Jezus i ja - wrzesień 2009

01 wrz 2009
Lucjan Miozga
 

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Ef 6, 10 -12

Wielu nie wierzy w istnienie piekła i szatana, a przecież nawet Syn Boży był kuszony. Zaprzeczają więc słowu samego Jezusa. Oczywiście nie można wszystkiego demonizować, ale jak wytłumaczyć wymyślne okrucieństwa, wojny, wyszukaną demoralizację, walkę przeciw Kościołowi?

Lucjan

Na ziemi mamy tylko jednego wroga!

"Córko moja, pragnę cię pouczyć o sprawie wielkiej wagi: szatan jest jak wściekły pies, jest jednak na uwięzi, to znaczy ma tylko ograniczoną swobodę. Nie może więc porwać i pożreć swojej ofiary, jeżeli ta nie zbliży się do niego. Jego normalna taktyka polega na przemienianiu się w jagniątko.

Człowiek, który nie zdaje sobie z tego sprawy, zbliża się powoli i spostrzega podstęp dopiero, gdy znajduje się w zasięgu szatana. Kiedy wydaje się, że jest on daleko, nie przestawaj czuwać nad sobą, moja córko. Zbliża się on ostrożnie i po cichu, i podchodzi niespostrzeżenie.

Pamiętaj o tym, co powiedziałem któregoś dnia moim uczniom: ponieważ nie jesteście ze świata, świat was nienawidzi. Dziś powierzam to wam: ponieważ nie należycie do szatana, szatan was nienawidzi. Lecz moje Serce was strzeże i w waszych cierpieniach znajduje swoją chwałę.

Nie bój się niczego, szatan może jedynie grozić, a na straży stoję Ja sam. On nienawidzi dlatego, że Ja kocham.

Przebiegłość diabelska posługuje się tysiącem sposobów, aby unicestwić moje słowa, lecz to się nie uda. Aż do skończenia wieków wielu ludzi znajdzie w nich życie.

Czy nie wiesz, że szatan może tylko cię nękać, ale nie może ci szkodzić? Któż z nas jest silniejszy, on czy Ja?

Czy myślisz, że mógłbym was wydać woli tego okrutnego wroga? Kocham was i nigdy nie dopuszczę do wprowadzenia was w błąd. Niczego się nie obawiajcie, ufajcie Mi, gdyż jestem miłością!

Dlaczego się lękasz? Czyż nie wiesz, że Ja jestem mocniejszy od niego i od wszystkich twoich wrogów? Szatan z całą swoją wściekłością nie zdoła uczynić więcej zła, niż mu pozwoli moja miłość. Albowiem to Ja dopuszczam cierpienie na tych, których kocham. Cierpienie potrzebne jest wszystkim, ale najbardziej moim wybranym… Ono oczyszcza ich i wtedy mogę posługiwać się nimi, aby ocalić wielu od piekła. 

W tych dniach piekło otwiera się, by pochłonąć wielu. Pragnę byś oddała się mojemu Ojcu jako ofiara dla uratowania możliwie jak największej liczby grzeszników. Ile grzechów i jak wielu ludzi dzisiejszej nocy pójdzie do piekła!...Biedni ludzie! Zgubieni na zawsze!

Szatan będzie starał się usilnie doprowadzić cię do upadku, ale łaska moja jest potężniejsza od jego przebiegłości. Powierzaj się mojej Matce, oddawaj się Mnie i pozostań zawsze pokorna i prosta…

Musisz podlegać pokusie, gdyż - zrozum to dobrze, szatan boi się twojej wierności. Bądź dzielna!".

Największa miłość, Sacre Coeur, Wydawnictwo Michalineum 1988

 

Przeczytaj także

ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Tadeusz Loska SJ

Warto odwiedzić