Błogosławiony Janie Beyzymie, świetlanyś przykład

17 sie 2012
Stanisław Ziemiański SJ
 

1.
Błogosławiony Janie Beyzymie,
Świetlanyś przykład zostawił nam,
Przez trudy życia, wiary olbrzymie,
Toruj nam drogę do niebios bram,

Byśmy Chrystusowi w bliźnich swych służyli,
A kiedyś w wieczności z Tobą się cieszyli.
Byśmy Chrystusowi w bliźnich swych służyli.
Bo On w nich kryje się.

2.
Bądź pochwalony, nasz Zbawicielu,
Któryś z miłości zszedł na ten świat.
Ty powołujesz wybranych wielu,
By szli z twym słowem za Tobą w ślad.

Aby się dzielili twym niebieskim chlebem,
By ten padół płaczu napełnili niebem,
Aby się dzielili twym niebieskim chlebem,
Którym Ty jesteś sam.

 

 

Warto odwiedzić