Błogosławiony Janie Beyzymie, przyozdobiony cnotami

17 sie 2012
Stanisław Ziemiański SJ
 

1.
Błogosławiony Janie Beyzymie,
Przyozdobiony cnotami,
Dziś kościół polski sławi twe imię,
Módl się do Boga za nami!

2.
Gdy świat pożąda bogactw, zaszczytów,
Tyś wzgardził świata marnością.
I poświęcenia sięgnąłeś szczytów,
Świętą natchniony miłością.

3.
Tyś się nie lękał nędzy i trądu
Które Malgaszów nękały,
Spraw, byśmy wszyscy doszli w dzień sądu
Przez miłosierdzie do chwały.

4.
Cenne jest piękno ciała ludzkiego,
Ale cenniejsza jest dusza,
Naucz nas, Janie, w twarzy bliźniego
Dostrzec oblicze Chrystusa.

 

 

Warto odwiedzić