Modlitwa

 

Prostujcie drogę Panu - 9 XII 2012

08 gru 2012
ks. Artur Wenner SJ

2. Niedziela Adwentu
Ewangelia: Łk 3, 1-6

Obraz Izajasza wykorzystany do opisu misji Jana Chrzciciela – przygotowania dróg na przyjście Pana – stawia przed naszymi oczyma Jerozolimę otoczoną właściwie przez pustynię. Droga biegnąca ze wschodu, dopiero co wytyczona, łatwo mogła zniknąć przysypana przez niesiony wiatrem piasek. Natomiast droga biegnąca na zachód gubiła się pośród nierówności terenu opadającego ku morzu.

Adwentowe przypomnienia - przygotować drogę Panu

01 gru 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Papież Benedykt XVI podczas rozważań przed Anioł Pański 7 XI 2005 roku powiedział: "Adwent jest czasem, w którym chrześcijanie powinni obudzić w swym sercu nadzieję, że z Bożą pomocą mogą odmienić świat". Taka szansa odmiany świata i siebie staje przed nami i w tegorocznym Adwencie.

Adwent

01 gru 2012
św. Karol Boromeusz

Tak więc Kościół troszczy się o nasze zbawienie jak najlepsza z matek i w tym okresie poucza nas w hymnach, pieśniach i słowach natchnionych przez Ducha Świętego, a także przez obrzędy, jak mamy przyjmować tak wielkie łaski sercem pełnym wdzięczności i wzbogacać się ich owocami.

Refleksja adwentowa

01 gru 2012
ks. Stanisław Groń SJ

Adwent to nowy okres w liturgicznym kalendarzu Kościoła, poprzez który przygotowujemy się na przyjście Chrystusa. Obejmuje on cztery kolejne niedziele, bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie. Nazwę swą zawdzięcza łacińskiemu słowu adventus - przyjście.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy - 2 XII 2012

01 gru 2012
ks. Bogdan Długosz SJ

1. Niedziela Adwentu

Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36

Według kalendarza liturgicznego rok rozpoczyna się wraz z Adwentem. W liturgii ów czas jest skoncentrowany na oczekiwaniu na przyjście Pana. Fundamentalną postawą tego okresu jest postawa nadziei i pragnienia. Jezus przyszedł na świat dwa tysiące lat temu.

Prawda, która wyzwala - 25 XI 2012

19 lis 2012
ks. Tadeusz Hajduk SJ

Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia: J 18, 33-37

W uroczystość Chrystusa Króla Kościół zaprasza nas do kontemplowania Jezusa stojącego przed Piłatem w trakcie rzymskiego procesu poprzedzającego Jego mękę, opisanego w Ewangelii św. Jana. Piłat po wejściu do pretorium pyta przyprowadzonego przez Sanhedryn Jezusa, czy jest On Królem żydowskim. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?

Ostatni lot - 18 XI 2012

10 lis 2012
ks. Stanisław Biel SJ

33. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 13, 24-32

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. W Liturgii słowa pojawiają się teksty eschatologiczno-apokaliptyczne. Eschatologia mówi o rzeczach ostatecznych, definitywnych, natomiast apokalipsa oznacza „zdjęcie zasłony”, czyli objawienie.

Na Górze Błogosławieństw

09 lis 2012
Ojciec Jerzy

Góra w Biblii jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Wiara to Boże zaproszenie skierowane do człowieka, żeby podjął wysiłek wspinania się na tę górę, żeby się w drodze nie zniechęcił i nie cofnął, żeby doszedł aż do celu. Ta droga rozpoczęła się na górze Synaj, kiedy to Naród Wybrany, zdążający z ziemi niewoli do ziemi obiecanej, otrzymał od Boga Jego drogowskazy w postaci przykazań i przewodnika w osobie Mojżesza.

Łączmy się ze świętymi

09 lis 2012
Klemens I, papież

Napisane jest: Łączcie się ze świętymi, bo ci, którzy z nimi się łączą, dostępują uświęcenia. Na innym zaś miejscu czytamy: Z człowiekiem niewinnym będziesz niewinny, z wybranym będziesz wybrany, a z przewrotnym staniesz się przewrotny. Łączmy się przeto z ludźmi prawymi i sprawiedliwymi, albowiem należą oni do wybranych Boga.

Nie sądźcie... - 11 XI 2012

09 lis 2012
ks. Artur Wenner SJ

32. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mk 12, 38-44

Jako ludzie żyjący w tym świecie, wśród innych i pośród wielu ciągle zmieniających się sytuacji, musimy wydawać sądy, aby zrozumieć świat, w którym żyjemy. Oceniamy sytuacje, ludzkie działania, także ludzi, chcąc przeniknąć do świata ich motywacji.

Strony