Modlitwa

 

Jeremiasz – prorok wewnętrznego dramatu

23 lip 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię”. I rzekłem: „Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!”. Pan zaś odpowiedział mi: „Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić”. Jr 1, 4-8

Miejmy nadzieję! - z rozważań św. Karola de Foucauld

23 lip 2022

Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.

J 16, 27

Wartość czy marność? - 31 VII 2022

23 lip 2022
ks. Bogdan Długosz SJ

18. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 12, 13-21

Marność nad marnościami – wszystko marność – pisze Kohelet.

Dobry kierunek modlitwy - 24 VII 2022

23 lip 2022
ks. Robert Więcek SJ

17. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-13

Modlitwa ma być wytrwała, wyglądająca na namolną! U jej podstaw jest: otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: „Abba, Ojcze” (Rz 15). Jeśli z pokorą w tym kluczu przyjrzymy się Abrahamowemu pertraktowaniu (Rdz 18, 20-32), to wierzę, że wiele dobrego się nauczymy.

Wsłuchiwać się w Jezusowe słowo - 17 VII 2022

17 lip 2022
ks. Stanisław Groń SJ

16. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 10, 38-42

Święty Łukasz opisuje w swej Ewangelii dwie sceny przyjęcia Jezusa: w domu faryzeuszów (Łk 7, 36 nn;14,1 nn) oraz w domu grzeszników (Łk 5,27 nn;19,1 nn).

Współczucie dla potrzebujących

10 lip 2022
Papież Franciszek

Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” (10.VII.2022) nawiązał do przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Podkreślił konieczność dostrzegania ludzi potrzebujących i okazywania im współczucia. Zachęcił, abyśmy widzieli i mieli współczucie dla tych, których spotykamy na swojej drodze, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią i są w potrzebie, abyśmy podeszli i uczynili to, co w naszej mocy, aby im pomóc.

Stać się bliźnim - 10 VII 2022

10 lip 2022
ks. Tadeusz Hajduk SJ

15. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37

Jakiś uczony w Prawie wystawia Jezusa na próbę zadanym Mu pytaniem o to, co powinien czynić, aby mógł osiągnąć życie wieczne.

Misja ewangeliczna i braterstwo

04 lip 2022
Papież Franciszek

Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” (3. VII. 2022) zachęcił do niesienia Ewangelii innym ludziom w duchu i stylu braterskim. Papież nawiązał do  fragmentu Ewangelii czytanego w XIV niedzielę zwykłą roku C (Łk 10, 1-12. 17-20) w którym jest mowa o tym, że Pan Jezus wysyłał uczniów pod dwóch.

Uczniowie Jezusa - 3 VII 2022

04 lip 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

14. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 10, 1-12.17-20

Dzisiejsza  Ewangelia to swoisty instruktaż ewangelizacji, skierowany nie tylko do „zawodowych” ewangelizatorów, ale do każdego z nas.

Wytrwali w czynieniu dobra

27 cze 2022
Papież Franciszek

W obliczu przeciwności, niezrozumienia, zwracajmy się do Pana, prosząc Go o wytrwałość w czynieniu dobra – zachęcił papież 26.VI.2022 r. w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.

Strony