Kuszenie na pustyni - 18 II 2024

16 lut 2024
ks. Bogdan Długosz SJ
 

1. Niedziela Wielkiego Postu;
Ewangelia według św. Marka 1, 12-15

Pustynia to miejsce, gdzie brak wody powoduje, że wszystko wydaje się pozbawione życia. Właśnie w tym miejscu rozgrywa się zwycięska walka Jezusa  o przywrócenie stanu początkowego relacji człowieka do Boga, czyli raju.

Misja Jezusa rozpoczyna się od kuszenia. W tym wydarzeniu nie tyle chodzi o poszczególne elementy, co raczej o całościowy, przyszły kształt misji Jezusa, czyli na jakiej drodze podejmie zbawienie świata. Wyraźnie dostrzegamy, że pokusa i walka nie dotyczą rezygnacji z realizowania misji, ale formy, sposobu dojścia do celu. Od początku można dostrzec, że ta „modyfikacja misji” podpowiada większą skuteczność i szybkość zrealizowania zbawienia, co w konsekwencji wydaje się lepszym wyborem. Duchowość ignacjańska taki rodzaj pokusy opisuje jako pozór dobra.

W regułach o rozeznawaniu duchów św. Ignacy opisał ją w następujący sposób: Właściwością anioła złego jest to, że się przemienia w anioła światłości, idzie razem z duszą pobożną, a potem stawia na swoim, to znaczy podsuwa myśli dobre i święte dla takiej duszy sprawiedliwej, a potem krok po kroku stara się dojść do swego celu i wciąga duszę w swoje zakryte sidła i przewrotne zamysły.

Szatan wcale nie kwestionuje potrzeby zbawienia, to byłoby łatwe do rozpoznania. Stawia przed Jezusem różne alternatywy. Najpierw wchodzi w dialog i próbuje wkraść się w „łaski” Jezusa. Przedstawia się jako przyjaciel. Jak określa to Ignacy, idzie razem i podsuwa myśli dobre i święte. Dostrzegamy, że walka jest poważna, nawet sam Jezus jej nie bagatelizuje, ale pokusy odrzuca, korzystając ze Słowa Bożego.

Każdy z nas, gdy idzie w kierunku Boga, musi doświadczać kuszenia. Im bliżej jesteśmy Boga, tym kuszenie przybiera bardziej subtelną formę. Przyzwyczajeni, że kuszenie związane jest ze złem, nie jesteśmy czujni i „krok po kroku” odchodzimy od celu. Zdemaskowanie pokusy powoduje, że przestaje ona mieć swoją siłę.

 

Przeczytaj także

ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Groń SJ
ks. Stanisław Biel SJ
ks. Robert Więcek SJ

Warto odwiedzić