Modlitwa

 

Trójca Święta - 30 V 2021

30 Maj 2021
ks. Bogdan Długosz SJ

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej;
Ewangelia według św. Mateusza 28, 16-20

Bóg przychodzi do człowieka w historii. Najpierw objawia się jako Bóg Jahwe i daje Narodowi Wybranemu Dziesięć słów – Przykazania Boże. Później przez wieki zapowiada przyjście Mesjasza, który ma zbawić świat i objawić Boga takim, jakim jest.

Modlitwa

24 Maj 2021
Tertulian

Modlitwa jest żertwą duchową, która znosi stare ofiary. Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia baranów i łoju jagniąt, a krwi wołów i kozłów nie chcę. Któż bowiem żądał tego z rąk waszych?

Doprowadzić i przystąpić - 23 V 2021

23 Maj 2021
ks. Robert Więcek SJ

Zesłanie Ducha Świętego;
Ewangelia według św. Jana 15, 26-27; 16, 12-15

Pan Jezus zapewnia nas, że Duch Prawdy doprowadzi nas do całej prawdy, doprowadzi nas do końca, do całej prawdy, bo nie od razu poznajemy całą rzeczywistość.

Prorok w kryzysie

17 Maj 2021
ks. Stanisław Łucarz SJ

Eliasz zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, (...) poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków”. 1 Krl 19, 3-4

Duch Święty - nauczycielem modlitwy

17 Maj 2021
Papież Franciszek

O roli Ducha Świętego jako nauczyciela modlitwy mówił papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 17 marca 2021 roku. Była ona transmitowana przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Misyjny nakaz Mistrza - 16 V 2021

13 Maj 2021
ks. Stanisław Groń SJ

Wniebowstąpienie Pańskie;
Ewangelia według św. Marka 16, 15-20

Wstępując do nieba, Jezus poucza nas, że życie nie ogranicza się tylko do doczesności, lecz wykracza poza ziemską rzeczywistość. Codziennie też powinniśmy kierować nasze serca ku niebu, bo tam kiedyś doznamy uwielbienia i chwały. Jezus odszedł do Ojca, a mimo to jest wciąż wśród nas obecny, gdy głosi się Ewangelię, sprawuje sakramenty i pomaga bliźnim.

Trwać w miłości - 9 V 2021

10 Maj 2021
ks. Stanisław Biel SJ

6. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 15, 9-17

W Ewangelii dzisiejszej Chrystus zaprasza nas do trwania w Jego miłości. To trwanie jest jednak możliwe dlatego, że On sam pierwszy nas umiłował. A w Nim jesteśmy umiłowani przez Boga Ojca.

Maryja wzorem ucznia Jezusa

03 Maj 2021
ks. Marek Wójtowicz SJ

Maryja jest „pełna łaski”, bo cała - duszą i ciałem - należy do Boga. On obdarzył Ją specjalnym przywilejem, na mocy którego była uwolniona od grzechu pierworodnego i jego skutków, jakie dotknęły nas wszystkich. Dzięki Bożej łaskawości Jej serce było wewnętrznie scalone. Niepokalana była wolna i gotowa, by z wiarą przyjąć wolę Boga oznajmioną Jej przez Archanioła Gabriela. To również dzięki Jej tak mogła się dokonać tajemnica wcielenia Syna Bożego. Ojciec niebieski przygotował godne mieszkanie Jezusowi, naszemu Panu.

Nadzieja dla grzeszników

Beze Mnie nic nie możecie uczynić - 2 V 2021

02 Maj 2021
ks. Stanisław Łucarz SJ

5. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 15, 1-8

Słowa Pana Jezusa, zawarte w tytule, są w dzisiejszej Ewangelii bodaj najbardziej uderzającymi. Zapewne w wielu z nas rodzi się sprzeciw: Jak to nic nie mogę uczynić. Przecież mogę bardzo wiele.

Znać zapach i słowo Pasterza - 25 IV 2021

25 kwi 2021
ks. Robert Więcek SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 11-18

Najmuje się kogoś do czegoś za określoną zapłatę i na podstawie konkretnej umowy. To pewna umowa, której dotrzymania strony się zobowiązują pod sankcjami karnymi różnego rodzaju.

Strony