Modlitwa

 

Jakie podejście, taka modlitwa - 23 X 2022

23 paź 2022
ks. Robert Więcek SJ

30. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 18, 9-14

Modlitwa jest wyrazem ufności Bogu. Kiedy trwam przed Nim, to oznacza, że Mu ufam. Człowiek przebywa z drugim, gdy jest w jego sercu ufność. Brak zaufania rozbija relację i rozrywa więzi na strzępy.

Modlitwy o pokój na świecie

17 paź 2022
Redakcja

Modlitwa św. papieża Jana XXIII

Panie Jezu, nasz Boski Odkupicielu, prosimy Cię gorąco o pokój. Ty sam usuń z serc ludzkich wszystko, co może ten pokój naruszyć.

Modlitwa lekarstwem wiary

17 paź 2022
Papież Franciszek

Papież Franciszek w rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański w niedzielę (16 X 2022) w Watykanie powiedział: "Wyobraźmy sobie, że dzisiaj Pan Jezus przyszedłby na Ziemię. Zobaczyłby niestety wiele wojen, wiele ubóstwa i tyle nierówności, a jednocześnie ogromne zdobycze techniki, nowoczesne środki i ludzi, którzy zawsze się spieszą nigdy się nie zatrzymując". Papież ponownie zachęcił do modlitwy za naród Ukrainy.

Trzeba się wytrwale modlić - 16 X 2022

16 paź 2022
ks. Stanisław Groń SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 18, 1-8.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o związku, jaki zachodzi pomiędzy wytrwałą modlitwą a Bożą odpowiedzią. Usilna modlitwa wskazuje, że nam zależy na jej wysłuchaniu.

Powołanie proroka Ezechiela

07 paź 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan rzekł do mnie: Będę do ciebie mówił”. I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili... Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany”. Ez 2, 1-3.8a

Uzdrowienie budzące wdzięczność serca - 9 X 2022

07 paź 2022
ks. Tadeusz Hajduk SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 17, 11-19

Podczas swojej podróży do Jerozolimy na granicy Galilei z niegościnną Samarią spotyka Jezus grupę dziesięciu trędowatych, zarówno Galilejczyków, jak i Samarytan.

Papieski apeluje o położenie kresu wojnie na Ukrainie

02 paź 2022
Papież Franciszek

Przebieg wojny na Ukrainie stał się na tyle poważny, wyniszczający i groźny, że budzi wielki niepokój. Dlatego dziś przed modlitwą „Anioł Pański” (02 X 2022 ) pragnę poświęcić jemu całe moje rozważanie. W istocie, ta straszna i niewyobrażalna rana ludzkości, zamiast się zabliźnić, wciąż krwawi coraz bardziej, grożąc poszerzeniem się.

Gdybyście mieli wiarę - 2 X 2022

01 paź 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

27. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 17, 5-10

Prośba Apostołów o przymnożenie im wiary ma swój bardzo konkretny kontekst, który pominięty jest w niedzielnym czytaniu tego fragmentu Łukaszowej Ewangelii.

Jak czytać Pismo Święte?

30 wrz 2022
ks. Franz Jalics SJ

Istnieje prosty sposób studiowania Biblii, dostępny dla każdego. Nie potrzeba do niego żadnych materiałów pomocniczych. Polecam go wszystkim, którzy chcą się zaznajomić z Pismem Świętym.

Biblia jest duchowym skarbem niewyczerpanej mądrości. Bóg przemówił i przemawia przez nią do ludzkości. Mówi nam ona o Jezusie Chrystusie. Gdy ją rozważamy, łączymy się duchowo z chrześcijanami wszystkich stuleci. Każda strona Biblii jest uświęcona modlitwą niezliczonych pokoleń. Dlatego jest ona również nieoceniona w nawiązywaniu kontaktu z Bogiem. Jak można ją rozważać?

Prorok pokory

30 wrz 2022
ks. Stanisław Łucarz SJ

Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał. Ba 1, 15-18

Strony