Modlitwa

 

Powróćmy do Betlejem

24 gru 2021

„Niech Bóg nam, da, abyśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim”- zaapelował papież Franciszek w homilii podczas tradycyjnej „Pasterki", której przewodniczył w Wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego (24 XII 2021) w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Uczmy się wyjścia ku bliźnim

19 gru 2021

Ojciec Święty Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański” IV niedzieli Adwentu  (19 XII 2021) wskazał na konieczność "wybrania się i pójścia z pośpiechem" ku Bogu i bliźniemu.

Błogosławiona między niewiastami - 19 XII 2021

19 gru 2021
ks. Stanisław Groń SJ 

4. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-45

Maryja zaprasza nas, by wraz z Nią odwiedzić Jej krewną Elżbietę, mieszkającą w górskim regionie Judei. Zwiastuje Ona tam Dobrą Nowinę o swym macierzyństwie, czyli o poczęciu się Jezusa w Jej łonie.

Wiara przemienia życie ludzi

12 gru 2021
Papież Franciszek

Wiara ucieleśnia się w konkretnym życiu. Nie jest abstrakcyjną i uogólnioną teorią, dotyka ciała i przemienia życie każdego człowieka – mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, jaką odmówił z wiernymi (12 XII 2021) zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

Cóż mamy czynić? - 12 XII 2022

12 gru 2021
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Łukasza 3, 10-18

W niedzielę „Gaudete”, która stanowi cezurę adwentowego czasu, Ewangelia skłania do refleksji nad czynem. Tłumy ludzi przychodzą do Jana, by przyjąć chrzest. Ludzie ci nie kierują się ciekawością.

Żyjmy zwróceni ku Bogu i bliźnim

08 gru 2021
Papież Franciszek

Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” (8 XII 2021) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zachęcił: do konsekwentnego życia Ewangelią i naśladowania Maryi ze wzrokiem zwróconym ku Bogu i ku bliźniemu.

W konkretnym czasie - 5 XII 2021

05 gru 2021
ks. Stanisław Łucarz SJ

2. Niedziela Adwentu;
Ewangelia według św. Łukasza 3, 1-6

Chrześcijaństwo jest religią historii i relacji, a nie teorii i wartości. Jest religią historii, bo tu na ziemi jesteśmy zanurzeni w czasie, a mijający czas to nasza historia, Bóg zaś w tym czasie, czyli naszej historii się objawia.

Strzec swego Serca: oznacza czuwać!

28 lis 2021
Papież Franciszek

O Adwencie jako okresie oczekiwania i modlitwy mówił papież Franciszek  w rozważaniu (28 XI 2021) przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” i nawiązał do czytanego w liturgii fragmentu Ewangelii (Łk 21, 25-28. 34-36), mówiącego o przyjściu Pana na końcu czasów.

Roraty - w nurcie św. Ignacego

28 lis 2021
ks. Robert Więcek SJ

W niedzielę 28 listopada 2021, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Oparcie w Jerozolimie

27 lis 2021
ks. Stanisław Łucarz SJ

Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa Pańskiego.

Strony