Modlitwa

 

Człowiek i świat należą do Boga

23 paź 2023
Papież Franciszek

Prawdę o tym, że człowiek i świat należą do Boga przypomniał papież Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” (22 X 2023). Papież odniósł się do fragmentu Ewangelii (Mt 22, 15-21) zawierającego słowa Pana Jezusa: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

W Kościele i w państwie - 22 X 2023

21 paź 2023
ks. Robert Więcek SJ

29. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 22, 15-21

Wedle patrzenia, które od wieków się promuje, są dwie rzeczywistości, które podobno nie mogą ze sobą koegzystować.

Nie lekceważmy Bożego zaproszenia

15 paź 2023
Papież Franciszek

Bóg przygotowuje dla nas ucztę, abyśmy byli w jedności z Nim i między sobą. Ale uczta weselna wymaga czasu i zaangażowania z naszej strony: wymaga odpowiedzi «tak» – podkreślił papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański (15 X 2023), komentując fragment Ewangelii o królu (Mt 22, 1-14), który przygotowuje ucztę weselną dla swojego syna.

Zaproszeni na ucztę weselną - 15 X 2023

15 paź 2023
ks. Stanisław Groń SJ

28. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 22, 1-14

W przypowieści o uczcie królewskiej Jezus piętnował  przywódców narodu żydowskiego, którzy z uporem po swojemu interpretowali słowo Boże i nie odpowiadali na nie swoim życiem.

Niewdzięczność rodzi przemoc

09 paź 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański (8 X 2023) komentował ewangeliczną przypowieść św. Mateusza 21, 33-43 i tak powiedział: „Poprzez tę przypowieść Jezus nam przypomina, co się dzieje, gdy człowiek łudzi się, że wszystkiego dokona samodzielnie i zapomina o wdzięczności, zapomina o podstawowej rzeczywistości życia: że dobro pochodzi z łaski Boga, że dobro pochodzi z Jego daru darmo danego.”

Zbuntowany prorok miłości nieprzyjaciół

08 paź 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: „Wstań, idź do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze”. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem.Jon 1, 1-2

Królestwo Boże dla narodu, który wyda jego owoce - 8 X 2023

08 paź 2023
ks. Tadeusz Hajduk SJ

27. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza
21, 33-43

Pan Jezus opowiada swoim uczniom kolejną przypowieść o królestwie niebieskim, tym razem porównując je do gospodarza, który założył i zagospodarował winnicę, otoczywszy ją murem ochronnym.

Bądźmy uczciwi w wierze

01 paź 2023
Papież Franciszek

Papież Franciszek przed modlitwą Anioł Pański (1 X 2023 r.) nawiązał do fragmentu Ewangelii o dwóch synach, których ojciec prosi, żeby poszli pracować w winnicy (Mt 21, 28-32). Komentując tę scenę papież Franciszek podkreślił znaczenie uczciwości w życiu wiarą.

Poganin czy chrześcijanin? - 1 X 2023

01 paź 2023
ks. Stanisław Łucarz SJ

26. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Mateusza 21, 28-32

Jaka jest różnica między poganinem a chrześcijaninem? To pytanie może brzmieć dziwnie i wydawać się łatwe, ale jest dokładnie na odwrót.

Bóg szuka nas o każdej godzinie

24 wrz 2023
Papież Franciszek

Bóg wychodzi o każdej porze, by nas powołać i odpłaca każdemu tą samą „monetą”, którą jest Jego miłość – te dwie kwestie komentował papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański (24 IX 2023). Zadał również pytania: „Czy ja, chrześcijanin, umiem wychodzić ku innym? I czy jestem hojny wobec wszystkich, czy umiem dać to „więcej” zrozumienia i przebaczenia, jak uczy mnie Jezus?”.

Strony