Modlitwa

 

Świadectwo

09 lis 2011
św. Grzegorza z Nyssy

Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijanina: działanie, słowo, myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na drugim miejscu jest słowo, które odsłania i wyraża myśl zaistniałą i ukształtowaną w duszy. Po myśleniu i mówieniu następuje działanie wprowadzające w czyn powstały w umyśle zamiar. Kiedy zatem pod wpływem różnych okoliczności działamy, myślimy albo mówimy, trzeba, aby każde nasze słowo, czyn i myśl były zgodne z tym wszystkim, co oznacza imię Chrystus, abyśmy nic takiego nie myśleli, mówili albo czynili, co mogłoby nas oddalić od tego tak bardzo wzniosłego wzoru.

Na większą chwałę Boga - czyli medytacja o świętym, który rozpłomienia serca i umysły wielu ludzi

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty wezwałeś św. Ignacego do Towarzystwa Twojego Syna, aby zapalony Jego miłością rozpłomieniał umysły i serca do szukania większej Twojej chwały, aby większą służbę Twoją rozszerzał po całej ziemi, i ludowi Twojemu dał społeczność zakonną, odznaczającą się apostolską miłością w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
(z Prefacji o św. Ignacym Loyoli).

Modlitwa za opuszczonych i cierpiących

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie Jezu, wciąż są ludzie, którzy zapominają o bliźnich, dlatego niektórzy zostali opuszczeni.

Są tacy, co nie mają własnych domów i rodzin, są sami i żyje się im bardzo ciężko.

Modlitwa za Babcię

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie Jezu! Ona nauczyła mnie wiązać buty, zakładać szalik i wracać prosto ze szkoły do domu.

Co roku pokazuje mi w tylu kościołach piękną szopkę, a zawsze wieczorem przypomina o modlitwie. 

Modlitwa za Dziadka

09 lis 2011
ks. Stanisław Groń SJ

Panie Jezu, mój dziadek ma już siwe włosy i okulary z grubymi szkłami, nie widzi dobrze małych liter w gazecie.

Mój dziadek jest taki dobry, tak go lubię, dzisiaj modlę się za niego.

Talenty – 13 XI 2011

09 lis 2011
ks. Artur Wenner SJ

33. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 25, 14-30

Talent na początku był jednostką wagi. Ponieważ używano go przede wszystkim do metali szlachetnych, stał się jednostką wartości. W czasach Jezusa była to wartość około 35 kilogramów złota lub srebra. Dopiero od czasów Erazma z Rotterdamu talent stał się pojęciem opisującym ludzkie zdolności.

Słowo Życia - listopad 2011

31 paź 2011
ks. Tadeusz Loska SJ

1 listopada 2011 — WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty

Ewangelia Mt 5, 1–12a
Rzesza świętych w niebie, którym dziś oddajemy hołd, to ci, którzy upodobnili się do Jezusa. Chcesz być z nimi w niebie? Zachowuj Boże przykazania. Pragniesz już tu, na ziemi, być świętym? Żyj Błogosławieństwami, które Jezus ogłosił na Górze, wpatrując się w przykład Jego życia. Był On ubogi w duchu, cichy, czystego serca, pragnął sprawiedliwości, był miłosierny, wprowadzał pokój i był prześladowany. Ci, którzy Go naśladują, nie tylko mają zapewnione zbawienie, ale już tutaj są szczęśliwi, czyli błogosławieni.

Mamy jeszcze czas? – 6 XI 2011

31 paź 2011
ks. Bogdan Długosz SJ

32. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 25, 1-13

Życie każdego człowieka ukierunkowane jest na zrealizowanie swojego powołania, a tym samym doświadczenie szczęścia, które rozpoczyna się już na ziemi, a w całej pełni spełni się, gdy spotkamy Boga twarzą w twarz. Historia naszego życia jest ściśle wpisana w historię zbawienia.

Zaskakujące pytanie - 30 X 2011

28 paź 2011
ks. Dariusz Wiśniewski SJ

31. Niedziela zwykła

Ewangelia: Mt 16, 13-19

Pytanie Jezusa jest nieco zaskakujące. Przez cały czas publicznej działalności nie wydawał się kimś, kto zwraca uwagę na opinię publiczną. Entuzjazm tłumów oceniał surowo: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości (J 6, 25). Przygotowany był również na podejrzliwość i niechęć: Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym (Mk 9, 12). Skąd więc pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

Litania za Zmarłych

21 paź 2011
Redakcja

Kyrie, eleison.
Chryste, eleison.
Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Strony