Modlitwa

 

Macierzyńska obecność Królowej Polski

10 Maj 2019
ks. Marek Wójtowicz SJ

Przychodzimy do Maryi, Polski Królowej, by wypowiedzieć wszystko, czym żyjemy: nasze radości i nadzieje, smutek i trwogę ludzi cierpiących i ubogich. W miesiącu maju pragniemy na nowo odkrywać tajemnice Maryi, która była zwyczajną galilejską dziewczyną, ale jednocześnie wybraną i ukochaną przez Boga. Ona jest nam wszystkim bliska jak matka pochylona nad swym dzieckiem, pełna ufności w niezawodną pomoc Boga.

Dobry Pasterz - 12 V 2019

10 Maj 2019
ks. Stanisław Groń SJ

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 27-30

Najstarsze obrazy z rzymskich katakumb przedstawiają Jezusa jako Dobrego Pasterza.

Milczenie Najświętszej Matki

10 Maj 2019
Wincenty z Beauvais

Milczenie jest najbardziej spontaniczną reakcją człowieka na przebywanie w obecności Boga. Właśnie dlatego - zwraca na to uwagę Rudolf Otto (R. Otto, Świętość) — milczenie tak wiele znaczy we wspaniałej muzyce religijnej Bacha czy Beethovena.

Jezus Pocieszyciel - 5 V 2019

03 Maj 2019
ks. Stanisław Biel SJ

3. Niedziela Wielkanocna
Ewangelia według św. Jana 21, 1-19

Dzisiejsza Ewangelia jest wielkim pocieszeniem; pocieszeniem Jezusa zmartwychwstałego skierowanym do Apostołów i do nas.

Chwalebne tajemnice Różańca świętego

27 kwi 2019
ks. Stanisław Groń SJ

Powstanie z martwych Zbawiciela

Istota miłosierdzia - 28 IV 2019

27 kwi 2019
ks. Stanisław Łucarz SJ

2. Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Bożego Miłosierdzia;
Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Ukoronowaniem oktawy Zmartwychwstania Pańskiego jest święto Bożego Miłosierdzia, ustanowione przez św. Jana Pawła II w pamiętnym dniu 30 kwietnia 2000 roku, kiedy to kanonizował on św. Siostrę Faustynę.

Serce rozpoznaje i zwycięża! - 21 IV 2019

21 kwi 2019
ks. Bogdan Długosz SJ

Zmartwychwstanie Pańskie
Ewangelia według św. Jana 20, 1-9

Maria Magdalena idzie do grobu wczesnym rankiem.

Modlitwa papieża Franciszka na zakończenie Drogi Krzyżowej

21 kwi 2019
papież Franciszek

Modlitwa papieża Franciszka na zakończenie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum w 2019 roku. Ojciec Święty modlił się, abyśmy w krzyżu Jezusa zobaczyli wszystkie krzyże współczesnego świata.

Dramat męki Jezusa - 14 IV 2019

13 kwi 2019
ks. Stanisław Groń SJ

Niedziela Palmowa;
Ewangelia według św. Łukasza 22, 14 – 23, 56

Liturgia Niedzieli Palmowej zaprasza nas do wgłębienia się w misterium, czyli w tajemnicę naszego odkupienia. Jezus zostanie upokorzony, tak że będzie mógł wołać za psalmistą: Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu (Ps 22, 7).

W izbie modlitwy

12 kwi 2019
św. Ambroży

Złóż Bogu ofiarę uwielbienia i wypełnij swe śluby wobec Najwyższego. Uwielbiać Boga oznacza zanosić prośby i okazywać wdzięczność.

Strony