Przymierze z Sercem Jezusowym

31 mar 2016
Redakcja
 

Ucz się poznawać Boże Serce poprzez Słowa Boga, a będziesz gorliwiej tęsknił do rzeczy wiecznychśw. Grzegorz Wielki (ok. 540-604)

Apostolstwo Modlitwy w służbie misji Zmartwychwstałego Chrystusa zaprasza swoich członków do „Przymierza z Jezusem”. Takie Przymierze powinno być proponowane tym, którzy chcą głębiej zjednoczyć się z Sercem Jezusa i oddać się Mu na służbę. Będzie to wolna decyzja osób, które wyrażają pragnienie życia w przymierzu osobistej miłości ze Zmartwychwstałym przez konkretny gest lub obrzęd. To prawda, że poprzez chrzest oraz praktyki Apostolstwa Modlitwy wszyscy są wezwani do życia w takiej miłości z Jezusem, ale gest Przymierza będzie specjalną „pieczęcią” w życiu danej osoby, niezależnie od jej stanu (świeckiego lub zakonnego, w małżeństwie lub nie).

 

Prośba o gorliwą służbę Panu

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę
Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć; walczyć, a na rany
nie zważać; pracować, a nie szukać spoczynku;
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz
poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę. Amen

To Przymierze należy rozumieć w ramach ignacjańskiego magis. Jest ono skierowane do osób i wspólnot, które w sposób wolny pragną postawić krok „większej wartości i większej wagi”, jak powiedziałby św. Ignacy Loyola. Inspiruje nas ofiarowanie z kontemplacji o Wiecznym Królu w Ćwiczeniach duchownych (97-98): Ci zaś, co chcieliby więcej (Go) kochać i odznaczyć się we wszelakiej służbie swego

 

Ofiarowanie siebie Bogu

Zabierz, Panie,
i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś.
Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
według swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,
a to mi zupełnie wystarczy. Amen

Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy, nie tylko ofiarują się całkowicie na trud, ale nadto działając przeciw własnej zmysłowości i przeciw swej miłości cielesnej i światowej, złożą z siebie ofiarę większej wartości i większej wagi, tak mówiąc: Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy Twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie swoje w obliczu nieskończonej Dobroci Twojej i przed oczami chwalebnej Matki Twojej i wszystkich świętych dworu niebieskiego, (oświadczając), że chcę i pragnę i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku Twojej większej służbie i chwale, naśladować Cię w znoszeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie tak zewnętrznym, jak i duchowym, jeśli tylko najświętszy Majestat Twój zechce mnie wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia.

 

Modlitwa św. Klaudiusza la Colombiere (1641-1682)

Najświętsze Serce Jezusa, naucz
mnie doskonałego zapomnienia o sobie,
ponieważ jest to jedyna droga, którą możemy
wejść w Ciebie. Jak wszystko, co
w przyszłości zrobię, będzie dla Ciebie,
tak spraw, bym nigdy nie czynił czegoś,
co by było Ciebie niegodne. Naucz mnie,
co powinienem robić, by osiągnąć czystość
Twojej miłości przez pragnienia, jakie mi dajesz.

Taka praktyka musi zostać wprowadzona w kulturę każdego kraju. W niektórych miejscach może zostać nazwana „Konsekracją”, w innych „Przymierzem z Sercem Jezusowym” czy „Przymierzem z Jezusem” itp. Zespół krajowy powinien zdefiniować terminologię, wyjaśnić jej znaczenie, określić wymagania do spełnienia, aby wejść w takie Przymierze, a także sposób przygotowania do obrzędu. Sugerujemy, że do jego zawarcia powinien być wymagany odpowiedni czas przynależności do Apostolstwa Modlitwy (przynajmniej rok), kurs przygotowawczy, rekolekcje w milczeniu oraz inne formy przygotowania. Biuro międzynarodowe zaproponuje na piśmie tekst formuły, który będzie do wypowiedzenia przy zawieraniu takiego aktu, ale zachęcamy zespoły krajowe do tworzenia własnych tekstów.

 

Modlitwa św. Gertrudy (1256-1301)

Drogi Panie Jezu, ukryj mnie w ranie
Twojego najukochańszego Serca daleko od
wszystkiego, co nie jest Tobą. Błogosław
mnie, o najłaskawszy Jezu, błogosław i miej
miłosierdzie nade mną według hojności
Twojego pełnego dobroci serca. O najsłodszy
Jezu, Tobie – jedyna miłości mego serca
składam siebie samą (siebie samego)
w ofierze, by odtąd żyć tylko dla Ciebie.
Tak przekształć moje serce na wzór Twojego,
bym była (był) godna(y) postępować
według Twego upodobania.

W tekście podajemy propozycje modlitw przygotowujące do złożenia Przymierza, zaproponowane przez Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy w Krakowie.

 

Przeczytaj także

ks. Marek Kruszyński SJ
ks. Jarosław Paszyński SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
Papież Franciszek
Papież Franciszek
Dominik Mark SJ
ks. Stanisław Groń SJ

Warto odwiedzić